Meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeenten moeten tijdens het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode een nieuw meerjarenplan opmaken. Dit meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan (zes jaar).

Het gemeentebestuur en de gemeentelijke administratie hebben in het voorjaar van 2019 gewerkt aan het meerjarenplan 2020-2025, dat in december 2019 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het gemeentebestuur gaat in dialoog met de leden van de adviesraden en alle inwoners van Malle op zaterdag 21 september. We denken samen na over de toekomstplannen van Malle via verschillende thematafels:

1. Bruisend Malle
Malle is een bruisende gemeente. En dit willen we zo houden! We hebben in onze gemeente een groot bedrijvenpark en veel ondernemers, en we staan ook bekend om onze grote scholengemeenschap. Maar wat ons ook zeker kenmerkt, is het grote aantal verenigingen, activiteiten en evenementen het hele jaar door . Rond deze thematafel bespreken we jullie ideeën met betrekking tot het vrijetijdsaanbod in onze gemeente, de ondersteuning van verenigingen, vrijwilligerswerk, maar ook de ondersteuning van de Malse scholieren en scholen. Ook ideeën voor een ondernemingsvriendelijk Malle zijn welkom!

2. Duurzaam Malle
Onze ambitie is om duurzaamheid te verankeren in heel ons beleid. In deze gesprekstafel proberen we concreet te maken hoe we op lokaal niveau een verschil kunnen maken. Hoe maken we van Malle een zo duurzaam mogelijke gemeente, en welke actoren kunnen in dit verhaal allemaal een rol spelen? Hoe werken we bijvoorbeeld samen met onze inwoners naar minder afval? Op welke manier kunnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ons inspireren?

3. Ik als klant: (digitale) dienstverlening, toegankelijkheid, werken op afspraak en centralisatie
Wij zijn er voor jou en daarom willen we met jou in gesprek gaan over hoe jij onze dienstverlening ervaart en wat jij vindt over onze toekomstplannen, bijvoorbeeld werken op afspraak, alle diensten centraliseren op één plaats of niet, ...

4. Sociaal en zorgend Malle
Als lokaal bestuur vinden we het belangrijk dat elke Mallenaar mee kan in onze gemeente en daarom willen we extra ondersteuning bieden aan mensen die het om de één of andere reden (bijvoorbeeld op vlak van gezondheid, leeftijd, financieel,...) moeilijk hebben. Graag horen we van jou of jij bepaalde suggesties of ideeën hebt om ons welzijnsbeleid nog verder uit te bouwen. Ook wat betreft het zorgaanbod in onze gemeente kan je hier je steentje bijdragen.

5Wonen in Malle: ruimtelijke ordening, groen en natuur
Malle is een mooie gemeente waar het leuk wonen en vertoeven is. We willen jonge gezinnen houden én aantrekken en ervoor zorgen dat de Mallenaar die hier al zijn hele leven woont, kan blijven. Malle wil haar groene karakter behouden, een aantrekkelijke en diervriendelijke woongemeente zijn met veel natuur, biodiversiteit en open ruimten. We gaan voor een ruimtelijke lange termijnvisie, waarin we opnieuw ruimtelijk ordenen, niet alleen voor wie vandaag in onze mooie gemeente woont, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Welke acties zijn er volgens jou nodig om dit te realiseren, wat betekent dit voor jou en hoe kunnen we Malle volgens jou nog aantrekkelijker maken?

We verwachten die namiddag jouw ideeën, voorstellen en constructieve feedback. Kan je niet aanwezig zijn op zaterdag 21 september, maar wil je toch graag een idee delen? Vul het ideeënformulier in op deze pagina van 14 tot 28 september.

Op deze pagina lees je alle verdere ontwikkelingen en vind je na de gemeenteraad van december 2019 ook het uiteindelijke meerjarenplan 2020 – 2025.