Meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeenten moeten tijdens het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode een meerjarenplan opmaken. Dit meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan (zes jaar).

Het gemeentebestuur en de gemeentelijke administratie hebben in het voorjaar van 2019 gewerkt aan het meerjarenplan 2020-2025. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keurde het meerjarenplan op 19 december 2019 goed. Jaarlijks passen de raden het meerjarenplan minstens één keer aan.