Meer informatie over windturbines beschikbaar

De oprichting van windturbines in Malle zorgt ervoor dat er een alternatieve energiebron is zodra er stroomtekorten dreigen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om voor een stuk te voorzien in eigen energie. De oprichting draagt op die manier bij aan de verduurzaming van het lokale industrieterrein.

Maar, windturbines hebben ook een mogelijke impact op de omgeving. De slagschaduw van de wieken, beeldkwaliteit, geluidsproductie en veiligheid zijn een aantal voorbeelden van hinderaspecten die windturbines met zich meebrengen. Al deze aspecten moeten grondig worden onderzocht.

De gemeente is niet bevoegd voor het afleveren van de omgevingsvergunning, maar geeft wel een advies. Enkel wanneer de partners kunnen aantonen dat de windturbines een verwaarloosbare impact hebben op onze leefomgeving, formuleren wij een positief advies aan de deputatie. Zij beslissen uiteindelijk over de toekenning van de omgevingsvergunning. De gemeente heeft geen principiële bezwaren in dit dossier, maar het college van burgemeester en schepenen wil wel alle hinderaspecten grondig laten onderzoeken en bekijken welke maatregelen nodig zijn om ze tot een absoluut minimum te herleiden.

De gemeente benadrukt ook het belang van participatie en lokaal draagvlak. De gemeente dringt bij ENCON aan op degelijk communicatie- en participatieplan, zodat er bij onze inwoners geen misvattingen ontstaan over de positieve en negatieve effecten van deze windturbines. Het college van burgemeester en schepenen plant rond de jaarwisseling een plaatsbezoek aan een vergelijkbaar project met windturbines.

Inwoners kunnen voor meer informatie surfen naar www.encon.be/nl-BE/windmallezoersel
ENCON contacteren kan via windmallezoersel@encon.be

Gepubliceerd op donderdag 13 december 2018 13.59 u.