Maris Stella Instituut

Het Maris Stella Instituut

De zusters van de Congregatie van de Verlosser en Onze-Lieve-Vrouw vonden een eerste onderkomen in een vroegere melkerij in Oostmalle. Het dorp telde toen 1414 inwoners. Er was een grote nood aan voorgezet onderwijs en in 1911 drong graaf de Renesse er bij de zusters op aan om zich voorgoed in Oostmalle te vestigen en er onderwijs te voorzien aan kinderen vanaf 14 jaar. Op 1 oktober 1912 werd de school geopend: Institut du Saveur et de la Sainte Vierge. De ‘melkerij’ werd het eerste schoolgebouw en de zusters gingen in het ernaast liggende notarishuis wonen. Er waren 12 leerlingen die na hun lagere school een opleiding kregen in ‘la langue française’ en arts ménagers’. Voor de adel en de gegoede burgerij werden deze meisjes, eenmaal afgestudeerd, begeerd personeel. Ze waren niet alleen de Franse taal machtig, maar ook het fijne naaiwerk en het huishouden kenden voor hen nog weinig geheimen.

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog sloot de school haar poorten, maar ze heropende op 1 september 1915 met 24 leerlingen. Vanaf 1924 werden alle lessen in het Nederlands gegeven. Het aantal leerlingen groeide en in 1929 werden de ‘melkerij’ en het notarishuis met elkaar verbonden door een nieuw gebouw, dat bestond uit een grote vergaderzaal, kamers op de eerste verdieping en een slaapzaal. In de jaren dertig evolueerde de school van een ‘Beroepshuishoudschool’ naar een ‘Middelbare Beroepshuishoudschool’. De meisjes uit de streek kregen er de kans om tot 16 jaar middelbaar onderwijs te volgen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de gebouwen soms ingenomen door het Duitse leger, maar in de mate van het mogelijke gingen de lessen toch door. Vanaf 1946 werd er op regelmatige basis bijgebouwd en steeg het leerlingenaantal gestaag. Ook kwamen er nieuwe afdelingen bij. In 1964 was de Moderne Humaniora een feit. Op 1 september kreeg de school zijn definitieve naam: het ‘Maris Stella Instituut’.

Toen in 1967 een tornado een deel van het dorp van Oostmalle vernielde, zette de school haar poorten open voor de geteisterden, die er maaltijden, kleren en onderdak kregen.

De school bouwde daarna haar humaniora verder uit: Latijn-wiskunde, Latijn-moderne talen, Economie-wiskunde, enz…. Uiteraard moest er voor deze richtingen ook de nodige infrastructuur worden voorzien waardoor er regelmatig werd bijgebouwd.

Op 12 en 13 mei 2012 vierde de school zijn honderdjarig bestaan met een groot feestweekend.

Adres:

Maris Stella Instituut Antwerpsesteenweg 67 2390 Malle