Malle wil tegen 2030 LED-verlichting in alle straten

LED-verlichting in alle straten van Malle tegen 2030. Dat is het ambitieuze plan waarmee gemeente Malle uit de startblokken schiet voor een duurzame toekomst.

Om alle huidige straatverlichting in Malle in een periode van 10 jaar te vervangen door LED-verlichting gaat het gemeentebestuur een samenwerking aan met Fluvius, de netbeheerder van elektriciteit en aardgas.Het project is goed voor het milieu en de portemonnee, want dankzij LED-verlichting daalt het energieverbruik en de energiekosten.

In een aantal straten is de straatverlichting al vervangen door LED-verlichting, maar de volgende jaren schakelt de gemeente Malle een versnelling hoger. Het gemeentebestuur gaat voor een volledige ‘verledding’ tegen 2030. Bedoeling is dat binnen 10 jaar alle straten van Malle verlicht worden door LED.

Volgens berekeningen van Fluvius zorgt de verledding voor een daling van het energieverbruik van 531.676 kWh in 2018 tot 312.043 in 2030. Ook de uitstoot van CO² daalt drastisch van 123.349 kg in 2018 tot 72.394 kg in 2030.

Cijfers die perfect kaderen in het burgemeestersconvenant, waarbij burgemeesters over heel Europa zich engageren om in hun gemeente inspanningen te leveren voor een betere energie-efficiëntie en CO²–besparing.

Alle straten van Malle tegen 2030 voorzien van LED-verlichting is niet alleen een ambitieus plan, maar tegelijk ook een grote investering. Om dit te realiseren gaat het gemeentebestuur samenwerken met Fluvius. Concreet zal Malle de infrastructuur voor de openbare verlichting overdragen aan Fluvius, dat vervolgens de verledding zal doorvoeren tegen een bepaalde kostprijs voor ons. De versnelde invoering van LED-verlichting is bovendien goed voor de gemeentekas, want door de daling van de energiekosten en de lange levensduur van LED zal dit op termijn voor een terugverdieneffect zorgen voor de gemeente.

Gepubliceerd op woensdag 6 november 2019 12.12 u.