Malle 'viert' allerlaatste OCMW-raad

Omdat in 2019 alle OCMW's in Vlaanderen samensmelten met de gemeente, vond gisteren de allerlaatste OCMW-raad plaats in Malle. Dat werd gevierd met een slotreceptie in de Notelaar.

Tijdens een sofagesprek blikten (ex-)bestuursleden en medewerkers terug op het OCMW van vroeger en nu. OCMW-voorzitter Wouter Patho wierp ook al een blik op de toekomst. "We slaan wel degelijk een bladzijde om, maar omdat er de voorbije jaren altijd al een prima samenwerking was tussen gemeente en OCMW verandert er met de inkanteling weinig bij ons", aldus Patho, die van de gelegenheid gebruik maakte om alle OCMW-raadsleden nog eens in de bloemetjes te zetten. 

Het sociaal huis integreren in het gemeentehuis om zo de toegankelijkheid van de dienstverlening te verbeteren en efficiënter te werken, dat was de doelstelling van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Vanaf januari 2019 worden alle OCMW’s dan ook ge├»ntegreerd in de gemeentebesturen. Ook in Malle is dat het geval.

"Wij werken al jaren nauw samen met andere gemeentelijke diensten”, vertelde OCMW-voorzitter Wouter Patho gisteren tijdens de slotreceptie na de allerlaatste OCMW-raad. “Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld de vrijetijdspas, een samenwerking tussen onder andere het sociaal huis en de diensten cultuur, jeugd en sport. Dankzij die pas kunnen Mallenaars die het financieel moeilijk hebben, genieten van een voordeeltarief. Ook bij andere projecten consulteren de verschillende diensten elkaar, dus in wezen verandert er weinig bij ons."

Patho dankte tot slot ook alle OCMW-raadsleden voor hun geweldige inzet en engagement de voorbije jaren en riep tegelijk het nieuwe bestuur op om ook na de inkanteling van het OCMW in de gemeente een stevig sociaal engagement op te nemen. "Ik ben ervan overtuigd dat iedereen binnen de nieuwe bestuursploeg een warm sociaal hart heeft voor het welzijn van alle Mallenaren en dat ook zal tonen."

Gepubliceerd op donderdag 6 december 2018 11.49 u.