Malle neemt deel aan De Grote Rondvraag van Ovam

Met De Grote Grondvraag brengt Ovam in kaart welke gronden in Vlaanderen gezond zijn en welke niet. Samen met onze inwoners kunnen ze elke vierkante meter grond weer gezond maken. Benieuwd hoe het gesteld is met jouw grond?

Wat is De Grote Rondvraag?

Hoe gezond is jouw grond? Dat onderzoekt De Grote Grondvraag. Samen met jou wil de OVAM in kaart brengen welke gronden gezond zijn én welke niet. Want het zijn die verontreinigde gronden die we willen opsporen en saneren. Samen kunnen we zo elke vierkante meter grond in Vlaanderen weer gezond maken.

Waarom De Grote Rondvraag? 

De Grote Grondvraag is van groot maatschappelijk belang. Want door ons rijke industriële verleden zijn er in Vlaanderen nog steeds een pak verontreinigde gronden. Die hebben een niet te onderschatten invloed op ons dagelijkse leven. Jij wil toch ook dat je kinderen kunnen spelen op gezonde grond? Of dat boeren hun gewassen kunnen telen op vruchtbare bodem? Dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor de economie. Redenen genoeg dus om goed zorg te dragen voor onze grond! En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag: samen álle risicogronden opsporen en terug gezond maken. Voor onze leefomgeving. En voor huidige en toekomstige generaties.

Wat is een risicogrond?

Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Gezien het verhoogd risico op bodemverontreiniging is een bodemonderzoek nodig. Dat betekent echter niet dat er ook sprake is van bodemverontreiniging. Enkel een oriënterend bodemonderzoek kan daar uitsluitsel over geven. Zo kunnen ernstig verontreinigde gronden tijdig worden opgespoord en aangepakt.

Check je grond op www.degrotegrondvraag.be. Kan je niet online, dan kan je terecht bij de dienst leefmilieu van de gemeente tijdens de openinguren, tel. 03 310 06 36 of leefmilieu@malle.be

Gepubliceerd op maandag 18 november 2019 11 u.