Malle last bouwpauze in voor grote woonprojecten

De gemeente Malle zal vanaf nu tot 1 maart 2021 geen omgevingsvergunningen meer afleveren voor grote appartementsprojecten. De gemeenteraad keurde op donderdag 24 oktober de zogenaamde bouwpauze goed.

Tijdens deze bouwpauze wil het gemeentebestuur een bouwkompas en beeldkwaliteitsplan opstellen om zo de eigenheid en identiteit van Malle te bewaren en toekomstige projecten in beide dorpskernen consequent te kunnen beoordelen. Voor alle duidelijkheid: de maatregel geldt enkel voor de grotere woonprojecten, zoals verkavelingen en appartementscomplexen, en dus niet voor eengezinswoningen.

Aantrekkelijk Malle
Malle is een interessante en aangename gemeente om te wonen, te leven en te werken. De hoge lokale tewerkstellingsgraad, de aanwezigheid van heel wat basis- en secundaire scholen, een groot vrijetijdsaanbod voor jong en oud en de goede bereikbaarheid zijn opvallende kwaliteiten van onze gemeente. Die kwaliteiten vallen ook in het vizier van projectontwikkelaars en dat resulteert in een stijging van vergunningsaanvragen voor grote appartementsprojecten, met telkens gemiddeld 20 tot 25 appartementen. Dat betekent dus een aanzienlijke groei bovenop de reeds voorziene demografische stijging.

Bouwkompas
Bovendien wordt de schaal van de aangevraagde projecten steeds groter. Projectontwikkelaars kijken niet op een bouwlaag meer of minder, maar het is belangrijk om die nieuwe beeldkwaliteitskenmerken te verzoenen met de traditionele gebouwen in het straatbeeld. We staan voor grote uitdagingen op vlak van ruimtelijk ordening en willen de nieuwe tendensen omarmen, want we gaan van Malle geen Bokrijk maken. Maar we willen wel een duidelijk kader scheppen over wat wel en niet kan, om zo de landelijke identiteit van Malle niet aan te tasten en ze zelfs te beschermen voor onze toekomstige generaties. En om die richting te bepalen, nemen we de touwtjes zelf in handen en geven we vorm aan een bouwkompas, dat ons zal helpen om toekomstige ontwikkelingen richting te geven.

Beeldkwaliteitsplan
Een onderdeel van het bouwkompas is een beeldkwaliteitsplan. Dat plan moet in kaart brengen op welke plaatsen in beide dorpskernen nog ruimte is voor projecten voor appartementen en hoe ze architecturaal vorm kunnen krijgen. Op die manier wil het gemeentebestuur toekomstige projecten in beide dorpskernen consequent kunnen beoordelen. Door de grote toevloed aan woonprojecten hollen we soms achter de feiten aan. Met de tijdelijke bouwpauze nemen we nu de tijd om zelf actief en in eigen regie zo'n beeldkwaliteitsplan op te stellen, vooraleer we nog vergunningen voor appartementsgebouwen of andere grote woonontwikkelingen afleveren. 

De bouwpauze ging in op 25 oktober 2019 en werkt door tot 1 maart 2021, maar zal nog niet meteen zichtbaar zijn. Projecten die recent nog een vergunning kregen, zullen de volgende jaren uiteraard worden uitgevoerd. De tijdelijke vergunningsstop geldt niet voor eengezinswoningen. Voor wie zijn droomhuisje in Malle wil bouwen, verandert er dus niets.

Nog meer uitgebreide informatie over de bouwpauze vind je hier

Gepubliceerd op dinsdag 29 oktober 2019 15.01 u.