Malle in 2050: wat denk jij?

Malle moet ook in 2050 een dorp zijn waar we graag wonen, werken en ontspannen. Daarom maakt het gemeentebestuur een gemeentelijk beleidsplan ruimte. Dat plan legt een langetermijnvisie vast, samen met een aantal doelstellingen op korte termijn.

Denk je graag mee?

Na een eerste fase van werksessies met het gemeentebestuur ligt een voorlopige versie, de conceptnota, van het beleidsplan klaar. Daar kunnen alle Mallenaren en de adviesraden op reageren. De conceptnota heeft het over de uitdagingen en ambities voor Malle. Om de mogelijke effecten van het beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een milieueffectenrapport opgemaakt. Een eerste stap daarin is de kennisgevingsnota met een
beschrijving van het huidige Malle en hoe de milieueffecten zullen worden onderzocht.

Tijdens een infomarkt op maandag 4 september krijg je tussen 19 en 21 uur in de foyer van De Notelaar (Lierselei 15) meer uitleg over de conceptnota en de kennisgevingsnota. We staan klaar voor jullie vragen en opmerkingen. De documenten zijn ook beschikbaar op www.malle.be/beleidsplan-ruimte

Gepubliceerd op woensdag 23 augustus 2023 12.22 u.