Lichtkranten

De gemeente Malle heeft twee elektronische lichtkranten: aan De Notelaar (Lierselei) in Oostmalle en aan het Bergplein (Antwerpsesteenweg) in Westmalle.

Deze lichtkranten dienen voor meldingen die belangrijk zijn voor alle bewoners van Malle. Naast meldingen van het gemeentebestuur, politie, brandweer of scholen kunnen ook lokale verenigingen of middenstanders berichten plaatsen.

Verenigingen
Elke erkende vereniging kan per kalenderjaar gratis twee berichten op deze lichtkranten laten verschijnen. Om een bericht te publiceren, moet je vereniging voldoen aan een aantal voorwaarden: 

  • Je vereniging is erkend en dus aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad
  • Elke melding verschijnt maximum twee opeenvolgende weken op de lichtkrant. In principe zijn dit steeds de twee weken voorafgaand aan de activiteit. Bij noodgevallen kan de dienst communicatie deze termijn inkorten of aanpassen.
  • De activiteiten vinden plaats op het grondgebied van de gemeente Malle
  • De activiteiten hebben een occasioneel karakter (vinden niet wekelijks of maandelijks plaats)
  • De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk
  • De activiteiten dragen geen politieke of religieuze boodschap uit

Je boodschap kan bestaan uit vijf regels met maximum 15 karakters (spaties en leestekens inbegrepen).


Bedrijven en zelfstandigen
Bedrijven en zelfstandigen uit Malle kunnen commerciële informatie laten verschijnen in een gele kleur op de onderste regel van de lichtkrant. Ook voor deze doelgroep zijn er een aantal belangrijke richtlijnen:

  • De berichten hebben enkel betrekking op de eigen handelszaak, activiteiten, producten of diensten
  • De berichten hebben maximum 38 karakters (spaties en leestekens inbegrepen)
  • De berichten dragen geen politieke of religieuze boodschap uit

Bedrijven en zelfstandigen die een bericht op de lichtkranten willen publiceren, betalen 55 euro per week. Het bericht verschijnt dan zeven kalenderdagen op beide lichtkranten.

Voorwaarden

Wil je een activiteit publiceren op de lichtkranten? Vul het digitaal formulier in.

Verenigingen geven hun activiteit minstens twee weken voor de gewenste verschijningsdatum door. 

Bedrijven en zelfstandigen geven hun bericht minstens drie weken voor de gewenste verschijningsdatum door. Naast het bericht zelf, bezorg je ons de coördinaten van je bedrijf en een contactpersoon. Tussen de datum van aanvraag en de verschijningsdatum zal je een factuur krijgen. Pas wanneer deze factuur is betaald, kan het bericht op de lichtkrant verschijnen.