Klimaatactieplan

Steeds meer inwoners zijn bezorgd om de verstoring van het klimaat. Dat het klimaat verandert, lezen we niet alleen in allerlei wetenschappelijke rapporten, maar merken we ook aan de extremere weersomstandigheden zoals de warme en droge periodes van de afgelopen jaren.

De komende jaren zal het weer en het uitzicht van onze gemeente veranderen. Enerzijds moet onze gemeente zich voorbereiden op de impact van een stijgend risico op hittestress, droogte en wateroverlast. Anderzijds moeten we om deze risico’s te verminderen uiterlijk tegen de tweede helft van de 21ste eeuw klimaatneutraal worden, wat wil zeggen dat de broeikasgasemissies weer in evenwicht komen met de natuurlijke opname van deze broeikasgassen.

We willen ons grondgebied versneld klimaatneutraal maken tegen 2050. Om deze visie in daden om te zetten engageert het gemeentebestuur zich voor volgende inspanningsverbintenissen:

  1. We willen tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten tegenover referentiejaar 2012. Dat wil zeggen dat er in 2030 in Malle nog maximum 53.209 ton CO2 uitgestoten wordt, tegenover 88.682 ton in 2012. Dit gaat over de CO2-uitstoot door energieverbruik en productie in onze gemeente.[1]
  2. We maken de gemeente klimaatbestendiger. Dat doen we door ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverstoring. We integreren klimaatadaptie in alle facetten van het lokaal beleid, zodat klimaatrisico’s zoals hittestress, droogte en wateroverlast kleiner worden.
  3. We verzekeren iedereen van goede toegang tot betaalbare, duurzame en veilige energievoorziening. We delen daarom onze visie, resultaten, ervaringen en kennis met andere lokale en regionale overheden binnen de EU en daarbuiten.