Kindvriendelijke gemeente

In Malle hechten we veel waarde aan kindvriendelijkheid. Daarom zetten we alles op alles om bekroond te worden met het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten.

Wat?

Vlaanderen reikt om de twee jaar het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten uit. Dat gaat naar gemeentendie bewijzen dat ze streven naar de realisatie van alle rechten van het kind, zoals ze in het Kinderrechtenverdrag omschreven staan. Een kindvriendelijke stad of gemeente zorgt ervoor dat kindvriendelijkheid in alle beleidsdomeinen voorop staat. Het heeft een strategie rond kindvriendelijkheid en zet de participatie van kinderen en jongeren centraal.
 

Waarom?

Uiteraard is kindvriendelijkheid ontzettend belangrijk. We hebben dan ook best al wat goede initiatieven op dat vlak. Maar het streven naar de erkenning als kindvriendelijke gemeente doet ons opnieuw stilstaan bij de beleidskeuzes die we elke dag maken. Stellen we kinderen en jongeren steeds centraal? Vragen we wel genoeg naar hun mening? Zo dagen we onszelf uit om nog kindvriendelijker te denken en te handelen.
 

Wanneer?

Met een dossier tonen we aan dat we voldoen aan al de voorwaarden van een kindvriendelijke gemeente. Een jury van deskundigen op het vlak van (lokaal) jeugd- en kinderrechten- beleid beoordeelt het dossier. Krijgen we als gemeente Malle het label toegekend, dan is dat voor zes jaar geldig. Het dossier wordt ingeleverd in juni 2022, het oordeel van de jury volgt in november van hetzelfde jaar.
 

Hoe?

Op basis van de mening en ideeën van kinderen en jongeren! Eerder lanceerden we al een vragenlijst en voerden we gesprekken via focusgroepen. Van oktober tot december trekken we naar scholen, speelpleintjes en verenigingen om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over de thema’s waar zij van wakker liggen. Nadien leggen we alles bij elkaar en nemen we hun aanbevelingen mee in het dossier, dat we voorleggen aan de jury.
 

Welke thema's zijn belangrijk?

Na de eerste fase van het onderzoek kwamen we uit op vijf prioritaire thema's. Over deze thema's gaan we tijdens het belevingsonderzoek in gesprek met kinderen en jongeren in allerlei settings.
 
Hier lees je een overzicht van de thema's:
  • Ruimte voor jongeren
  • Mentaal welzijn bij kinderen en jongeren
  • Fysiek en infrastructureel veiligheidsgevoel bij kinderen en jongeren
  • Kinderen en jongeren meer betrekken
  • Kinderen en jongeren toeleiden naar het vrijetijdsaanbod