Kasteeltoezichter(s) Domein de Renesse vzw

Omschrijving 

Vanaf 1/4/2019 wordt een nieuwe kasteelbewoner/toezichter aangesteld in de vzw. Hiervoor wordt nu een vacature opengesteld en de procedure tot aanstelling opgestart.

Taken: De kasteelbewoner(s)/ toezichter(s)
- bewonen de westvleugel van het kasteel – hiervoor gelden een aantal afspraken die opgenomen worden in het huurcontract, dit huurcontract is onlosmakelijk verbonden aan de uitoefening van de opdracht
- houden toezicht en controle in en op het kasteel zoals het een goed huisvader past
- tijdens de weekdagen, avonden en weekends aanwezig zijn in het kasteel en aanspreekpunt vormen voor de gebruikers/ huurders ervan
- meewerken als vrijwilliger in de vzw Domein de Renesse
- een detailoverzicht van de uit te voeren taken wordt bezorgd
- per week wordt 1 vrije dag toegekend in onderlinge afstemming, bij voorkeur op een vaste dag
- vakantieperiodes worden voorafgaand besproken met de voorzitter of zijn vervanger
- elke afwezigheid - van minstens een dag - wordt voorafgaand gemeld aan de voorzitter van de vzw of zijn aangestelde vervange

 Vereisten Wie zoeken we: Bij voorkeur een koppel dat bereid is 
- Mee de doelstellingen van de vzw te helpen realiseren als vrijwilliger(s)
- Fysiek in de mogelijkheid verkeert om het appartement te bereiken (trappen);
- Een dynamisch persoon/ duo die betrokken is/ zijn bij de werking van de vzw en dit ook uit(en) in zijn/ haar gedrag en bijgevolg de handen uit de mouwen wensen te steken
- Vlot is/ zijn in het leggen van contacten en wervend optreden voor de werking en uitstraling van de vzw
- Kennis van de gemeente en het verenigingsleven is een pluspunt
 Wij bieden Wat bieden we:
- U wordt kasteelbewoner(s), met een park van meer dan 20 ha als publieke tuin
- Het appartement (westvleugel) wordt ter beschikking gesteld tegen een maandelijkse huurprijs van 260 €, jaarlijks indexeerbaar
- Nutsvoorzieningen zijn ten laste van de gebruikers, indien er meters voorhanden zijn. In alle andere gevallen wordt een forfaitaire vergoeding vastgesteld in onderlinge afspraak. Deze zal jaarlijks worden bijgestuurd – op tegenspraak - al naargelang de kosten
- U beschikt over een (kleine) private tuinruimte in de nabijheid van de woonst
- Een parkeerplaats wordt ter beschikking gesteld, fietsen kunnen gestald in de nabijheid van de woonst
- U maakt deel uit van de vzw – met een gratis lidmaatschap – waarbij u mee opgenomen wordt in de dagelijkse werking ervan
- Er wordt u een GSM ter beschikking gesteld met een maandelijks belkrediet
- U wordt door het Dagelijks Bestuur betrokken bij de werking en uw advies wordt gevraagd
Meer info?
Karin Verheyen
Domein de Renesse vzw
karin@domeinderenesse.be
03 311 55 91
www.domeinderenesse.be
Hoe kandidaat stellen?

Kandidaturen in te dienen – aangetekend of tegen ontvangstbewijs - op het secretariaat.

De brieven worden gericht aan de voorzitter – Michel Grootjans – Domein de Renesse vzw, Lierselei 30 te 2390 Malle.

De kandidaten dienen een motivatie over te maken (1/2 blz.), samen met hun CV.

Afsluiten van de kandidaturen op maandag 30 november om 12 u. Beoordeling door een jury (interview op basis van een aantal competenties met mogelijk een praktische proef) tegen uiterlijk 31 januari 2019 – de precieze datum wordt u meegedeeld.