Infoavond: huurwoningen winnen aan kwaliteit

De gemeente Malle hecht veel belang aan kwaliteitsvol wonen voor elke Mallenaar. Voor huurwoningen meten we de kwaliteit vanaf nu met een conformiteitsattest. Wat zo’n attest inhoudt en hoe je het kan aanvragen, verneem je tijdens een infoavond op 25 november.

Conformiteitsattest verplicht voor alle huurwoningen

Het conformiteitsattest is een garantie, dat de huurwoning op het moment van het onderzoek ter plaatse, aan de minimale normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit voldoet. Het attest vermeldt ook de woningbezetting, dit is het aantal personen dat maximaal in de woning mag wonen.

Het gemeentebestuur heeft beslist om een verordening Conformiteitsattesten (CA) in te voeren. Hiermee wil de gemeente (gefaseerd) alle huurwoningen screenen, beginnend met de oudste woningen. Bij elke nieuwe verhuring, zal de eigenaar een uitnodiging ontvangen om een CA aan te vragen. Vanaf 2020 treedt de verordening CA in werking.

Een conformiteitsattest aanvragen

De verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen voor elke huurwoning. Je kan hiervoor terecht op www.malle.be/conformiteitsattest of op onze dienst ruimtelijke ordening, Nijverheidsstraat 7. Onze medewerkers helpen je graag verder.

Bij de aanvraag kan je een aantal documenten toevoegen, als deze beschikbaar zijn:

  • recent keuringsattest van gas en elektriciteit
  • brandweerattest
  • schema van de woning, met aanduiding van de functie van elk lokaal

Na de aanvraag volgt een onderzoek ter plaatse. De verhuurder en de huurder worden steeds op de hoogte gebracht van het tijdstip van het onderzoek. Tijdens het onderzoek gaan we de conformiteit van de woning na en kijken we of ze voldoet aan alle normen van de Vlaamse wooncode.

Hoe verloopt zo’n controle?

De controleur bekijkt eerst de buitenkant van de woning en heeft dan aandacht voor volgende zaken: Buigt het dak door? Zijn er scheuren in de muur? Staat de schouw stabiel? Is dubbel glas aanwezig (verplicht vanaf 2020)?

Bij de controle van de binnenkant staan onder andere volgende vragen op de checklist: Is de elektrische installatie gekeurd? Zijn er 2 geäarde stopcontacten aanwezig in de keuken naast deze voor vaste toestellen? Zijn open gastoestellen voldoende verlucht? Zijn kooktoestellen correct aangesloten? Zijn de sanitaire functies in orde? Zijn trappen veilig? …

Als de woning aan één van deze punten niet voldoet, komt dit op het technisch verslag te staan. Wanneer de woning conform is, levert de burgemeester het conformiteitsattest af. Tot slot kijkt de controleur ook na of er rookmelders hangen. Heb je er geen, dan krijg je geen conformiteitsattest.

Infoavond op 25 november
Op maandag 25 november om 19.30 uur organiseren we in evenementenhal De Populier, Populierenhoeve 22 in Zandhoven een infoavond rond dit conformiteitsattest. Wil je als verhuurder nog meer info op heb je specifieke vragen? Dan is deze infoavond zeker iets voor jou.

Gepubliceerd op maandag 25 november 2019 19.30 u.