Immaculata Instituut

Het Immaculata Instituut

De tijdsgeest speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van het Immaculata Instituut. De gemeentelijke en vrije scholen waren gemengd en vele ouders wensten voor hun dochters een eigen meisjesschool. Pastoor Coomans en Isabelle du Bus de Gisignies zochten en vonden een oplossing voor het probleem Zij mogen, samen met de Zusters van Vorselaar, de stichters van het Immaculata Instituut genoemd worden.

Op 2 oktober 1900 begonnen drie zuster uit Vorselaar de School. Er waren al meteen 90 meisjes en 80 kleuters ingeschreven. Zij maakten gebruik van leegstaande gebouwen op de hoek van de Hoogstraatsebaan en de Blijkerijstraat. Nog dezelfde maand werd de school door de gemeente aangenomen. In 1904 werd een huiskapel ingericht met sacristie, altaar,kruisweg en communiebank. Kort daarna volgden nog een overdekte gaanderij en een bijkomend klaslokaal.

Tijdens de eerste wereldoorlog werden soldaten bij de school ingekwartierd. Pastoor Coomans kreeg ook problemen met de Duitsers die protestantse erediensten wilden organiseren in de kerk. Tijdens het interbellum werd de school uitgebreid met nieuwe afdelingen en gebouwen. Door tweede wereldoorlog werden de lessen regelmatig onderbroken en werden de gebouwen gebruikt door het Duitse leger. Vanaf september 1944 namen de Engelsen een aantal klaslokalen in gebruik en werden er ook vluchtelingen uit Rijkevorsel opgevangen. Af en toe kon er les worden gegeven in noodklassen.

Na de oorlog kende de school een uitbreiding. Er werd eerst een afdeling Familiale Opvoeding ingericht en daarna een Middelbare Handelsschool. Begin jaren zestig werd er ook een wijkschooltje voor kleuters opgericht in de Meirstraat. 

Tijdens de tornado van 25 juni 1967 werd de school gesteisterd door de storm. Het dak van het klooster waar de zusters verbleven werd volledig weggeblazen en ook de slaapkamers, de refter en de keuken waren onbruikbaar. Ook een aantal klaslokalen moesten worden hersteld. 

Begin 1974 werd de gemeentelijke jongensschool van Oostmalle opgeheven en overgenomen door het Immaculata Instituut. Daarna evolueerde de school van een typische meisjesschool naar gemengd secundair onderwijs. Daarvoor moest er een sanitair blok worden bijgebouwd en werd het uniform afgeschaft.

In 2000 vierde de school zijn 200-jarig bestaan. Tot op heden is ze een belangrijke instelling in de gemeente.

Adres:

Immaculata Instituut Hoogstraatsebaan 2 2390 Malle