IGEAN haalt asbest op aan huis  

In samenwerking met het gemeentebestuur start IGEAN vanaf november met asbestophaling aan huis. Met dit initiatief willen we inwoners aansporen om materialen met schadelijke asbestvezels zoveel mogelijk te verwijderen uit hun woning. 

Asbest is een materiaal dat men vroeger veel in de woningbouw gebruikte, tot het in 2001 in België helemaal werd verboden. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden en kunnen leiden tot ernstige longaandoeningen.

Asbestvezels komen vrij door slijtage of bewerking van het materiaal, bijvoorbeeld zagen, boren, slijpen,.... Als particulier ben je vandaag niet verplicht om asbesthoudende toepassingen in je gebouw of woning te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Toch verwijder je asbest best zo snel mogelijk, zeker tijdens renovatiewerken. Dat is alleen maar positief voor de waarde van het gebouw. 


Inzameling
In samenwerking met het gemeentebestuur en OVAM start IGEAN met de inzameling aan huis van hechtgebonden asbestmateriaal. Dankzij dit initiatief kan je tegen een voordelig tarief het nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en tot slotte weer laten ophalen.

Concreet levert IGEAN plaatzakken, big bags of een container, steeds met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt IGEAN de zakken of container ophalen.

Het project start op 2 november. Meer informatie en specifieke voorwaarden vind je op www.igean.be/asbest.

Gepubliceerd op woensdag 30 oktober 2019 15.06 u.