Huiswerkklasje Buurtpunt De Blomme

Wij zijn Nathalie en Bieke, beide ook moeders die zich heel erg betrokken voelen in het groeiproces van kinderen en de moeilijkheden die ze hierin ondervinden. Daarom deden we een buurtbevraging en gingen we aan de slag als huiswerkbegeleidsters in onze buurt.
Als huiswerkklasje begeleiden wij kinderen bij het maken van hun huiswerk en dat doen wij in een rustige en huiselijke omgeving. De huiswerkbegeleiders zijn gemoedelijk in de omgang met de kinderen zodat ze een vertrouwensband kunnen creëren, waarin de kinderen aanvoelen dat ze een veilig en begrepen gevoel mogen dragen. We streven naar verbinding onder elkaar en onder de verschillende culturen, maar ook naar kansen in onderwijs en leren. Het herkennen en erkennen van moeilijkheden binnen het opgroeien en leren bij kinderen brengt naar ons inzien rust en een groei naar meer zelfvertrouwen tot stand.