Huishoudelijk reglement OCMW-raad

Artikel 74 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de OCMW-raad bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de aanvullende maatregelen voor de werking van de raad.

De OCMW-raad keurde haar huishoudelijk reglement goed op 31 januari 2019. Je vindt het huishoudelijk reglement hier terug.