Hoogspanningsleiding Heikant-Oost / Klokkeven

Algemene info

Elia gaat in Heikant-Oost / Klokkeven een nieuwe hoogspanningsleiding aanleggen om het net te versterken. Hiervoor zal ook de rijweg Heikant-Oost / Klokkeven volledig worden vernieuwd.

De aannemer start met de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabels. De werken starten op 5 september 2022. Helaas zullen de werkzaamheden langer duren dan gepland.

Er zal gestart worden aan Steenovenstraat, waar de kabels worden onder Sint-Lenaartsebaan aangelegd. Verder in Klokkeven zullen er sleuven gegraven worden. Tijdens de werken blijven de huizen steeds toegankelijk, maar in de straat is geen doorgaand verkeer mogelijk.

Elia en de aannemer stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

- Er wordt uitsluitend overdag gewerkt tussen 7 u en ten laatste 19 u.

- Het werfverkeer in de straat wordt beperkt.

- Alle huizen, ondernemingen of landbouwgebieden blijven steeds toegankelijk. Bij uitzonderingen worden eigenaars hiervan op de hoogte gebracht.

De fietsers kunnen een omleiding volgen via Kantweg. Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via het centrum van Oostmalle.

Voor meer informatie:

* De bouwheer: Elia, tel: 0800 11 089, email: omwonenden@elia.be

* De aannemer: Cas - Vos bvba, Tel: 03 766 72 90, email: info@cas-vos.be