Herstellingen Scherpenbergmolen

Algemene info

Tijdens recente werken aan de Scherpenbergmolen is gebleken dat het houtwerk (staart, spruiten en zwepen) er veel slechter aan toe is dan gedacht. Zo slecht zelfs, dat het gevaarlijk zou zin  om de molen nu nog in werking te houden.

Daarom werd besloten de huidige werken stil te leggen en de molen tijdelijk te stabiliseren.

Op 3 mei zal de aannemer van start gaan met zowel de vervanging van het volledige staartwerk als de renovatie van de wieken, zodat tegen de zomer van 2021 de molen weer in zijn volle glorie kan draaien.