Heraanleg Bergplein

Algemene info

Het gemeentebestuur van Malle wil in het kader van de dorpskernhernieuwing het Bergplein onder handen nemen om er een mooi dorpscentrum van te maken. Daarom stelde het college van burgemeester en schepenen op 10 oktober 2022 Group Infrabo aan om het Bergplein te hertekenen.

We vertrokken uiteraard niet van een wit blad. Bij de start van ons project, in het najaar van 2020, stuurden we vragenlijsten uit naar de buurtbewoners van het projectgebied, de ondernemers in de kern van Westmalle, de gebruikers van de vrijetijdsinfrastructuur, de adviesraden, de gemeenteraadsleden en de personeelsleden om zoveel mogelijk informatie, meningen en ideeën te verzamelen. In 2021 organiseerden we een bevraging bij de inwoners via een formulier in de brievenbus met mogelijkheid om digitaal dan wel schriftelijk te antwoorden.

Met al deze informatie, en met de insteken van Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, Pidpa en de brandweer, kwamen we tot het volgende voorontwerp dat we op de vergadering van 12 december 2022 voorlegden. We verzamelen alle input en reacties en gaan hier verder mee aan de slag.