Hoe we ons voorbereiden op wateroverlast en droogte

Je hebt vast ook al gemerkt dat we vaker dan vroeger last hebben van overmatige regenval en periodes van droogte. De onvoorspelbaarheid van het weer neemt alleen maar toe door de klimaatverandering.

Om ons hiertegen te wapenen, ontwikkelde het gemeentebestuur samen met Pidpa een hemelwater- en droogteplan.

Wat is het hemelwater- en droogteplan?

Water is ook in onze gemeente een kostbaar goed. Soms regent het te veel, soms te weinig. En de klimaatverandering maakt dat contrast almaar grilliger. Droogtes en overstromingen volgen elkaar snel op, met alle gevolgen van dien. Het hemelwater- en droogteplan, dat onze gemeente samen met Pidpa opstelde, moet ons hierop voorbereiden.

“Dit plan draait om slim omgaan met water, zowel tijdens wateroverlast als tijdens droogte”, legt Peter De Cap, teamverantwoordelijke leefmilieu van gemeente Malle, uit.

Wat doet de gemeente al?

De gemeente is volop bezig met maatregelen tegen wateroverlast en droogte. We ontharden zoveel mogelijk bij wegenwerken en mobiliteitsprojecten.

“Denk aan het vervangen van kasseien door waterdoorlatende klinkers op de parking van voetbalclub Oostmalle Sport”, vult Peter aan. “Ook halen we overbodige verhardingen weg, zoals bij het woonzorgcentrum.”

Daarnaast plaatsen we schotten in grachten om water te bufferen en te laten infiltreren. Bij vergunningen kijken we nu extra kritisch naar mogelijke gevolgen voor waterhuishouding en groen. Ten slotte willen we bomen behouden en bijplanten. Dat is positief voor de infiltratie en opname van grondwater, en bovendien gaan we daarmee het hitte-eilandeffect tegen. Dat effect treedt op in dichtgebouwde gebieden, doordat beton warmte vasthoudt en de temperatuur lokaal dus hoger ligt. Vergroening helpt hier tegen.

Wat staat er nog op de planning?

We willen nog meer ruimte geven aan water, bijvoorbeeld door vijvers als buffer te gebruiken. Ook willen we creatief omgaan met water. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een waterspeeltuin met een multifunctionele wadi. Gemeentelijke gebouwen maken we weerbaar tegen hitte en wateroverlast door groendaken, hemelwaterputten en wadi’s aan te leggen.

Wat kan je als inwoner doen?

Als Mallenaar kan je ook je steentje bijdragen. Door de straatberm groen te houden en verharding te vermijden, help je wateroverlast te voorkomen en bevorder je biodiversiteit. Ook op je eigen perceel kan je overtollige verhardingen weghalen en groenere alternatieven overwegen. Je kan ook een regenwaterton plaatsen. Daarvoor kan je een subsidie aanvragen via malle.be/milieu-duurzaamheid-subsidies.


“Overweeg zeker ook een groendak op je huis”, voegt Peter toe. “Dat biedt heel wat voordelen, zoals minder waterafvoer, betere luchtkwaliteit en een fraaier plat dak.”

Gepubliceerd op woensdag 1 mei 2024 17.35 u.