Heb jij een mening over mobiliteit in Malle?

Het gemeentebestuur maakt een nieuw mobiliteitsplan. Het huidige dateert al van 2000 en is dus dringend aan vernieuwing toe. Met het schrijven van een nieuw mobiliteitsverhaal willen we een antwoord bieden op de huidige uitdagingen en prioriteiten opstellen op vlak van mobiliteit.

Omdat mobiliteit een zaak is van iedereen, willen we ons mobiliteitsbeleid samen met onze inwoners vorm geven. Dat doen we via een tijdelijke mobiliteitsraad, de MORAMA (MObiliteitsRAad MAlle), en een mobiliteitscafé waar we alle meningen van onze inwoners verzamelen.

Hoe staan we er nu voor?

Op 2 oktober organiseerde het gemeentebestuur samen met studiebureau Arcadis een eerste informatiesessie in de Notelaar. We gaven meer uitleg over de opmaak van een mobiliteitsplan, de verschillende fases, waar we vandaag staan en wat de toekomst ons brengt.

We vertrekken natuurlijk niet van een wit blad. We brachten in een oriëntatienota in kaart wat er op vlak van mobiliteit reeds is. Ook de kansen en uitdagingen komen aan bod. De oriëntatienota is een dynamisch document dat nog wordt uitgebreid en aangevuld. Interesse? Neem zeker een kijkje op www.malle.be/mobiliteitsplan. 

Mobiliteitsraad Malle: MORAMA

Op dinsdag 12 november hield Malle de allereerste adviesraad mobiliteit boven de doopvont. Samen met geëngageerde burgers dachten we na over de grootste knelpunten en kansen voor de Malse mobiliteit. De adviesraad bestudeert komende periode een aantal mobiliteitsscenario’s en weegt de voor- en nadelen tegen elkaar af. Wordt dus vervolgd…

Mobiliteitscafé

Op dinsdag 19 november geven we het woord aan jou. Afspraak om 19.30 uur in de cafetaria van de Notelaar. Jij hebt ongetwijfeld suggesties over hoe we de mobiliteit in Malle kunnen verbeteren. Als Mallenaar kan ook jij je steentje bijdragen door jouw ideeën te delen.

We werken rond vier thema’s:

  1. gemotoriseerd verkeer
  2. langzaam verkeer (fietsers en voetgangers)
  3. openbaar vervoer
  4. strategische ontwikkelingen

We verzamelen alle suggesties op panelen per thema. Deze tentoonstelling laten we een week staan in de hal van de Notelaar. Ideeën zijn dus ook dan nog steeds welkom!

Wat gebeurt er nadien?

  • We verzamelen per thema de informatie. Op basis daarvan kiezen we voor een duidelijke strategie waaraan toekomstige maatregelen worden getoetst.
  • De resultaten worden in een nota gegoten en uitgewerkt als basis voor het nieuwe mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan moet resulteren in een duidelijke visie en een oplijsting van acties om de mobiliteit in Malle te verbeteren.
  • In het najaar van 2020 willen we ons mobiliteitsplan klaar hebben.

Tot binnenkort?

Gepubliceerd op dinsdag 19 november 2019 6 u.