Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Momenteel werkt de gemeente Malle een gemeentelijke verordening uit inzake zorgwonen. Malle is een zorggemeente met veel zorg voor haar meest kwetsbare inwoners en met extra aandacht voor de strijd tegen vereenzaming. Daarbij ondersteunt de gemeente haar burgers om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen via mantelzorg en het organiseren van diensten en activiteiten om thuiswonende ouderen te ondersteunen. 

In het kader van het zorgwonen is het nu enkel mogelijk om een ondergeschikte wooneenheid in te richten binnen de bestaande woning. De gemeentelijke verordening zal het mogelijk maken om een tijdelijke zelfstandige woonunit te plaatsen op het perceel.

Van zodra de verordening van kracht is, kan je ze hieronder raadplegen.