Gemeente Malle controleert alle huurwoningen tegen 2030

Het gemeentebestuur van Malle hecht veel belang aan een kwaliteitsvol woonpatrimonium. Om op die kwaliteit toe te zien, keurde de gemeenteraad van 28 maart 2019 de verordening conformiteitsattest goed. Bedoeling is om tegen 2030 alle huurwoningen in Malle te controleren.

In het akkoord van de bestuursmeerderheid DBM, N-VA en CD&V staat dat het bestuur met conformiteitsattesten wil waken over de kwaliteit van de huurwoningen in Malle. Het bestuur engageert zich om tegen 2030 alle huurwoningen na te kijken, te beginnen met de oudste. In de eerste fase worden de woningen van 50 jaar en ouder onder de loep genomen.

De verhuurder krijgt een conformiteitsattest op basis van een technisch verslag opgemaakt door een woninginspecteur. De inspecteur lijst belangrijke aandachtspunten op zoals bijvoorbeeld het risico op CO-vergiftiging, de stabiliteit van de woning enzovoort. Het attest biedt een vorm van zekerheid aan de huurder als het gaat over veiligheid, gezondheid en kwaliteit. Het heeft een sensibiliserende functie en daarom biedt het bestuur dit gratis aan.

Na de gemeenteraad wordt de verordening ter goedkeuring voorgelegd aan Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans. Na de ministeriële goedkeuring treedt de verordening in werking. In het najaar organiseert de gemeente Malle een infoavond over het conformiteitsattest en de verordening.

Gepubliceerd op maandag 1 april 2019 9.42 u.