Geluidsoverlast: wat mag wel en wat mag niet?

Geluid is een belangrijk element in de leefomgeving van mensen. Het heeft een signaalfunctie en is sfeerbepalend. Het kan echter zo luid zijn dat het hinderlijk wordt. Dan spreekt men van geluidshinder. Met klachten over geluidshinder kan je terecht bij je wijkinspecteur.

Het GAS-reglement (lokaal politiereglement) bepaalt dat je tussen 22 en 7 uur geen lawaai meer mag maken, om de nachtrust van de buurtbewoners te respecteren. Ook onnodige geluidshinder overdag is niet toegestaan.

Opgelet: een aantal geluiden worden als niet-hinderlijk beschouwd als ze bijvoorbeeld het gevolg zijn van:

 • werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen
 • werken die op werkdagen en zaterdagen tussen 7 en 22 uur aan private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen
 • grasmaaiers en andere werktuigen met elektrische- of ontploffingsmotoren als de werken gebeuren op werkdagen en zaterdagen tussen 9 en 22 uur
 • werken en handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen
 • een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voor zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd
 • spelende kinderen

Omgaan met geluidshinder
Heb je last van geluidshinder, probeer dan eerst:

 • in kaart te brengen waar het geluid vandaan komt
 • met omwonenden te praten, zodat het probleem objectief beoordeeld kan worden
 • tot een oplossing te komen voor beide partijen

Als je er niet uitkomt, kan je je wijkinspecteur verwittigen. Die kan dan komen bemiddelen.

Nuttige tips
Voor je recht hebt om te klagen, moet je natuurlijk zien dat je zelf niet in de fout gaat. Enkele tips om geluidshinder te beperken:

 • verwittig je buren als je een feestje gaat geven of een lawaaierig karwei gaat uitvoeren
 • kijk bij aankoop van een toestel (grasmaaier, hakselaar, haagschaar, …) ook naar de geluidsproductie
 • hou rekening met de specifieke situaties van je buren (slapende kinderen, mensen met nachtdienst, studerende jongeren, …)
Gepubliceerd op maandag 14 oktober 2019 12 u.