GAS-reglement

Afval op straat of in de berm, hondenpoep op het voetpad, rook- en lawaaihinder, … Het zijn allemaal zaken die heel wat ergernis opwekken. Dankzij de nieuwe Gemeentewet kunnen we overtredingen die openbare overlast veroorzaken snel en efficiënt bestraffen met Gemeentelijke Administratieve Sancties, kortweg GAS genoemd. 

Het GAS-reglement maakt inwoners duidelijk wat er wel en niet kan in de politiezone. De boetes bij een overtreding kunnen oplopen tot 250 euro. De vernieuwde korte procedure zorgt voor een bijna onmiddellijke uitvoering van de straf. Vindt de overtreder de straf niet terecht, dan heeft hij ook de mogelijkheid om hiertegen beroep aan te tekenen.