Gemeentelijke administratieve sancties

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het is een reglement dat politiemensen en gemachtigde ambtenaren meer mogelijkheden geeft om overlast en asociaal gedrag aan te pakken. De focus ligt op vervuiling, verloedering en lawaai, zodat de pakkans vergroot en de overlast verkleint. Dit reglement zorgt mee voor een leuke en nette gemeente waar het aangenaam wonen is.

Voor wie?

Iedereen moet zich aan de regels van het GAS-reglement houden. Doe je dit niet, dan riskeer je een administratieve geldboete.

Bedrag

In het vernieuwde GAS-reglement is het maximumbedrag van de geldboete voor een meerderjarige verhoogd van 250 naar 350 euro. Ook de maximumboete voor een minderjarige die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten is verhoogd van 125 naar 175 euro. De sanctionerend ambtenaar legt een boete op die proportioneel is met de ernst en de gevolgen van de feiten.