Financiële steun

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) van het OCMW verleent steun als je tijdelijk of gedurende een bepaalde periode financiële problemen hebt. Deze steun kan bestaan uit:

  • maandelijkse steun
  • dringende steun (bijvoorbeeld voedingscheques)
  • éénmalige steun
  • steun voor specifieke kosten (bijvoorbeeld medische of farmaceutische kosten)
  • betaling van een deel van verblijfskosten
  • huurwaarborgen
  • voorschotten op bijvoorbeeld een uitkering
  • begrafeniskosten (enkel als er niemand voor de begrafenis zorgt en het OCMW de begrafenis regelt, als de overledene in een instelling verbleef op kosten van het OCMW of deel uitmaakte van een gezin dat begeleid wordt door het OCMW)

De steun is meestal terugvorderbaar, maar het BCSD kan ook beslissen dat je de steun niet moet terugbetalen aan het OCMW.

Procedure

Financiële steun vraag je aan bij de sociale dienst. Een maatschappelijk assistent voert een sociaal onderzoek uit. Daarna beslist het bijzonder comité voor de sociale dienst over je aanvraag.