Feestweekend Bedrijvig Malle

In hét jaar van de ondernemer kan een dag waarop zoveel mogelijk winkels, bedrijven, praktijken uit Malle hun deuren openzetten, niet ontbreken. Zo dachten we! Maar dat is misschien buiten de nasleep van de coronapandemie gerekend!

We plannen in dit 'Jaar van de Ondernemer' een feestweekend 'Bedrijvig Malle' op 2 en 3 oktober 2021.

Het concept is op zich simpel. We willen de bedrijvigheid in Malle aanzwengelen en zoveel mogelijk mensen op de been krijgen om te shoppen, om bedrijven/praktijken te bezoeken, om jullie als ondernemers in Malle beter te leren kennen. We willen samen feestvieren!

Wat houdt 'Bedrijvig Malle' in:
  • alle winkels in de dorpskernen zetten hun deuren wagenwijd open, zowel op zaterdag als zondag en voorzien een kleine attentie voor de klanten. Zo creëren we een levendige dorpskern.
  • zoveel mogelijk ondernemers op het grondgebied van Malle houden opendeurdag op zondag (dit hoeft niet voor de winkels in de dorpskernen, maar mag uiteraard). Deze opendeurdag kunnen ondernemers zelf invullen: een toelichting (mondeling of op een communicatiedrager) over je onderneming, een rondleiding, een korte/uitgebreidere blik achter de schermen, een attentie ... aan jou als ondernemer hoe je dit wenst in te vullen.
  • we willen iedereen betrekken: van handelaar, vrij beroep, vakman, ... tot bedrijf!
  • de gemeente zorgt voor straatanimatie, kinderanimatie, muzikale omlijsting en wedstrijden.
  • de gemeente zorgt ook voor gratis uitleen van materialen en zal instaan voor een uitgebreide communicatiecampagne.
  • uiteraard organiseren we alles volgens de geldende coronamaatregelen op dat moment.
Steekproef

In een 'normaal' jaar nemen we dit met beide handen aan en motiveren we zoveel mogelijk ondernemers om mee te doen. Het is echter nog geen 'normaal' jaar, toch is het het Jaar van de Ondernemer!

We polsen daarom even bij jullie, onze ondernemers naar jullie bereidheid om deel te nemen aan dit feestweekend.
Laat ons even weten of je deelneemt, overweegt om deel te nemen, eerder niet zou deelnemen, niet deelneemt! Het gaat hier om een steekproef, niet om een inschrijving! Geef dus zeker even je mening door via een kort steekproefformulier (onderaan deze pagina).
De uitslag van deze steekproef zal (mee) bepalen of we het feestweekend 'Bedrijvig Malle' laten doorgaan. Half juni hopen we jullie hierover verder te communiceren.