Federale, regionale en Europese verkiezingen op zondag 26 mei

Op zondag 26 mei gaan we tussen 8 en 15 uur naar de stembus voor de verkiezingen van het Europees Parlement, het Federaal Parlement en de gewestelijke parlementen. Hieronder vind je de belangrijkste info en kom je te weten hoe je een volmacht kan geven.

Stemplicht
In België is er stemplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om te stemmen. De voorwaarden om je stem in Malle uit te brengen zijn:

 • je bent Belg of je bent onderdaan van een EU-lidstaat en je bent als kiezer geregistreerd
 • je bent 18 jaar of ouder op 26 mei 2019
 • je bent op 1 maart 2019 ingeschreven in het bevolkingsregister van Malle
 • je bevindt je niet in een geval van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht

Malle wordt onderverdeeld in verschillende kieswijken. Het adres van het bureau waar jij je stem moet uitbrengen, zal vermeld staan op je kiesbrief.

Wettig afwezige kiezers
De stemming is verplicht; je bent wettig afwezig als je vooraf bij de dienst burgerzaken laat weten om één van volgende redenen niet te kunnen stemmen:

 • omwille van medische redenen: je bewijst dit met een medisch attest
 • omwille van beroepsredenen: je bewijst dit met een attest van de werkgever
 • je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger: de burgemeester maakt hiervoor een verklaring op
 • je bent van je vrijheid berooft: je hebt een attest van de directeur van de instelling
 • omwille van je geloofsovertuiging: je hebt een attest van de religieuze overheid
 • omwille van studieredenen: je hebt een attest van jouw onderwijsinstelling
 • omwille van een vakantie in het buitenland: je hebt een bewijs van je reis of legt een verklaring op eer af

Bezorg je kiesbrief samen met het attest met het bewijs van jouw afwezigheid bij de dienst burgerzaken.

Volmacht geven
Als je om één van bovenstaande redenen niet kan stemmen en je hebt daar een bewijs van, kan je een volmacht geven. Je kan het volmachtformulier afhalen bij de dienst burgerzaken of downloaden op www.malle.be/verkiezingen-op-26-mei-2019

Geef je volmacht, omdat je op de dag van de verkiezingen op vakantie bent in het buitenland, dan moet je een apart attest afhalen bij de dienst burgerzaken. Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Geef jouw kiesbrief, het attest van afwezigheid en het volmachtformulier mee met de persoon die in jouw plaats gaat stemmen. Let op: de gemachtigde moet jouw stem uitbrengen in jouw kieslokaal.

Nog meer informatie vind je op: https://verkiezingen.fgov.be/

Gepubliceerd op donderdag 2 mei 2019 11.43 u.