Subsidie evenementen

Maak onze gemeente levendig in 2021!

Malle is een plek die bruist van de activiteiten en evenementen. We danken dat voor een groot stuk aan onze verenigingen, die traditioneel veel organiseren. In 2020 viel het gemeenschapsleven zo goed als stil.

We kijken allemaal vol hoop naar dit nieuwe jaar. We hopen op een 2021 vol activiteiten, evenementen, ontmoetingen en leven in de brouwerij. Uiteraard met respect voor de geldende coronamaatregelen, maar ook met oog voor de nood van onze inwoners aan samenkomen, ontmoetingen, cultuur en ontspanning.

En dat willen we in 2021 stimuleren! Daarom keurde de gemeenteraad in december een evenementenfonds goed, een subsidie voor de organisatie van een evenement of activiteit tijdens de huidige coronacrisis.

Waarom subsidie voor de organisatie van een evenement?

Om onze Mallenaren perspectief te geven, en onze verenigingen ademruimte.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Inwoners, verenigingen en bedrijven uit Malle.

Voor welke evenementen?

Voor de organisatie van een evenement of activiteit, die voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Het evenement of de activiteit staat open voor iedereen, niet enkel voor leden.
  • Het evenement of de activiteit wordt georganiseerd op het grondgebied van Malle.
  • Het evenement of activiteit voldoet aan de geldende richtlijnen met betrekking tot de bestrijding van de coronapandemie.
  • Het evenement of activiteit valt buiten de reguliere werking van de organisatie. Wekelijkse of andere periodieke activiteiten zijn uitgesloten.
  • Het evenement vindt plaats tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.

Welke vergoeding krijg je?

Het maximumbedrag per evenement bedraagt 2.000 euro en wordt toegekend op basis van een kostenraming die de organisator maakt.

Hoe een subsidie aanvragen?

Vul hieronder het online formulier in. Het college van burgemeester en schepenen bekijkt je aanvraag en onze diensten brengen je op de hoogte van hun beslissing.

Meer info?
Voor meer info en de exacte modaliteiten kan je hieronder het subsidiereglement lezen. Heb je daarna nog vragen? Neem contact op met de dienst vrije tijd.