Erkenning - Jaarlijkse aanvraag voor een bestaande reeds binnen de gemeente erkende sportvereniging: aanvraag 2023-2024