Erkenning - Jaarlijkse aanvraag voor een bestaande reeds binnen de gemeente erkende sportvereniging: aanvraag 2022-2023