Een nieuw mobiliteitsplan voor Malle

Malle werkt aan een nieuw plan om de mobiliteitsknelpunten aan te pakken. Omdat mobiliteit een zaak is van alle Mallenaren willen we je van bij het begin betrekken bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. Kom op woensdag 2 oktober naar een infosessie in de Notelaar.

Het huidige mobiliteitsplan van Malle dateert van het jaar 2000 en is dus dringend aan vernieuwing toe. Verder bouwend op het bestuursakkoord formuleert het gemeentebestuur een mobiliteitsvisie die als basis dient voor het verdere traject richting een strategische langetermijnvisie op mobiliteit in onze gemeente.

Voor de opmaak van het mobiliteitsplan schakelt het gemeentebestuur het extern studiebureau Arcadis in voor ondersteuning. Het mobiliteitsplan wordt opgemaakt in drie fasen:

  • Fase 1: Oriëntatienota

In deze fase maken we een inventaris en een synthese van de bestaande plannen en studies, krijgen we inzicht in de visies van de verschillende actoren, omschrijven we de huidige mobiliteitsproblemen en stellen we een definiëring op van het verdere onderzoek. Momenteel is deze fase afgerond.

  • Fase 2: Synthesenota

In de tweede fase wordt het plan opgebouwd. Daarvoor doen we eerst noodzakelijk aanvullend onderzoek. Op basis van die resultaten zullen we een trendscenario en één of meerdere alternatieve ontwikkelingsscenario’s gericht op duurzame mobiliteit uitwerken en evalueren.

  • Fase 3: Beleidsplan

In de derde en laatste fase wordt het feitelijke mobiliteitsplan opgesteld, zoals gedefinieerd in het Mobiliteitsdecreet.

Infosessie
Wil je meer weten over het nieuwe mobiliteitsplan en hoe dit tot stand zal komen? Dan ben je welkom op een gratis infosessie op woensdag 2 oktober om 19.30 uur in de feestzaal van de Notelaar (Lierselei 15). Het gemeentebestuur en het studiebureau Arcadis geven dan meer toelichting bij de opmaak van een mobiliteitsplan, de verschillende fases ervan, waar we vandaag staan en wat de toekomst brengt.

Tijdens deze infosessie kom je ook te weten hoe jij als Mallenaar je steentje kan bijdragen tijdens een participatiemoment, dat later dit jaar plaatsvindt en waarbij je jouw ideeën en suggesties op het vlak van mobiliteit met ons kan delen.

Meer informatie krijg je bij de dienst mobiliteit.

Gepubliceerd op dinsdag 1 oktober 2019 11 u.