Dorpse architectuur

We zien steeds meer appartementen verschijnen in Vlaanderen. Ook in kleinere dorpskernen maken ze een steeds groter deel uit van het straatbeeld. Met al die nieuwe ontwikkelingen dreigt het dorpse karakter te verdwijnen.

Individuele architectuurprojecten kunnen wel degelijk een verschil maken. Elke nieuwe ingreep biedt kansen om de dorpskern te versterken of te verbeteren. Een bouwproject kan wonen in het dorp heruitvinden en nieuwe kwaliteiten toevoegen die verder reiken dan de plaats van het bouwproject zelf.

Maar wat is goede dorpsarchitectuur en hoe komen we tot een goede dorpsarchitectuur AR-TUR, een platform voor architectuur en ruimte, ging op zoek naar voorbeelden van goede dorpsarchitectuur die gebundeld werden in een Toolbox Dorpse Architectuur.

Deze toolbox wil een taal aanreiken om hierover in gesprek te gaan en is een bron van inspiratie bij de ontwikkeling van kwaliteitsvolle dorpsarchitectuur. Dit met als doel goed wonen voor zoveel mogelijk mensen in een gezonde, aangename en klimaatbestendige leefomgeving.

Van deze Toolbox is er een reizende tentoonstelling van 11 tot 14 mei in de foyer van De Notelaar, Lierselei 15 in Malle. De inkom is gratis.

Openingsuren tentoonstelling

  • donderdag en vrijdag: 8 tot 20 uur
  • zaterdag: 8 tot 12 uur

De tentoonstelling wordt officieel ingehuldigd op woensdagavond 11 mei om 19 uur. Als je hier graag aan wil deelnemen, kan je je hieronder inschrijven voor 1 mei 2022. 

Wedstrijd

AR-TUR heeft een handboek gemaakt met daarin inspirerende architectuurvoorbeelden op maat van een dorp. Wil je graag een exemplaar van deze toolbox winnen? Antwoord dan op onze wedstrijdvraag en bezorg ons een foto met wat voor jou goede dorpsarchitectuur is.

Wedstrijdvraag: Hoeveel ontwikkelingen in Malle worden besproken in de tentoonstelling Dorpse Architectuur?

Mail je antwoord naar ruimtelijkeordening@malle.be. Deelnemen aan deze wedstrijd kan tot 20 mei 2022.

Meer info

ruimtelijkeordening@malle.be

03/310 05 53