Doortocht Oost: einde van de werken is in zicht

Het einde van de werken is in zicht

De planning voor het einde van de werken is voorzien als volgt: 

Het affrezen van de rijbaan van de N14/Dorpsplaats/Hoogstraatsebaan gebeurt waar nodig op 4 en 5 april, dit van aan het kruispunt met de N12/Antwerpsesteenweg/Turnhoutsebaan tot aan het kruispunt met de Merksplassebaan.

De toplaag asfalt van de N14/Dorpsplaats/Hoogstraatsebaan wordt aangebracht op 8 en 9 april, dit ook van aan het kruispunt met de N12/Antwerpsesteenweg/Turnhoutsebaan tot aan het kruispunt met de Merksplassebaan. De wegmarkeringen worden aansluitend mee voorzien.

De kruispunten van de N14/Hoogstraatsebaan met de Smekenstraat en de Slachterijstraat zijn dan ook tijdelijk afgesloten. Het kruispunt van de N14/Hoogstraatsebaan met de Merksplassebaan blijft wel vrij.

Ondertussen zorgt de aannemer nog voor de aanleg van de parkeerstroken en de voetpaden. Dan wordt alles afgewerkt.

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal de N14/Dorpsplaats/Hoogstraatsebaan weer opengesteld worden tijdens de tweede week van de paasvakantie.

Agentschap Wegen en Verkeer zal nog aanpassingen aanbrengen voor de verkeerslichten van het kruispunt N14/Dorpsplaats/Hoogstraatsebaan met N12/Antwerpsesteenweg/Turnhoutsebaan. De voorbereidende werken gebeuren ook tijdens de paasvakantie. Doorgaand verkeer kan er hinder van ondervinden, maar de rijbaan wordt hiervoor niet afgesloten.

 

 

 

Gepubliceerd op donderdag 4 april 2019 9.59 u.