Doortocht Oost - Update 18/12/2018

De werkzaamheden van “Doortocht Oostmalle” verlopen nog steeds vlot en voorspoedig.

De werken bevinden zich nu in fase III van het project, waarbij de N14-Hoogstraatsebaan verder vernieuwd wordt tot aan de Smekenstraat.

De aannemer is nog bezig met de afwerking rond het oud gemeentehuis en het deel van N14/Dorpsplaats tussen het kruispunt met de Antwerpsesteenweg en lederwaren Margo (Blijkerijstraat).

Sinds 15 november zijn beide dorpspleinen opnieuw opengesteld om te parkeren (blauwe zone).

De Dorpsplaats, Dorpsweg en dorpspleinen zijn bereikbaar via De Speelhoven. De dorpsweg is dan ook opnieuw enkelrichting naar de Sint-Lenaartsebaan.

Om de werfzone beter af te schermen voor het doorgaand verkeer, zijn vanaf maandag 17 december door de aannemer betonblokken geplaatst ter hoogte van het kruispunt N14-N12 alsook ter hoogte van lederwaren Margo. Hierdoor zal er geen doorgang meer mogelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf maandag 17 december werd de doorgang van de Blijkerijstraat naar de Hoogstraatsebaan/Dorpsplaats/N14 opnieuw opengesteld, zodat de Dorpsplaats, Dorpsweg en de dorpspleinen ook terug via de Blijkerijstraat bereikbaar zijn voor plaatselijk verkeer.

Momenteel is de aannemer nog bezig met klinkerwerken. De aannemer zorgt er voor dat de putten dicht gelegd worden voor aanvang van het bouwverlof, omwille van de veiligheid van de voetgangers en fietsers tijdens de Kerstperiode.

Gepubliceerd op maandag 24 december 2018 10.07 u.