Doortocht Oost - Update 04/10/2018

Werken Doortocht Oost - Update 4 oktober 2018

Fase III start vroeger

  • Om de totale uitvoeringstermijn in te korten, werd beslist om al half november te starten met fase III van de werken, in plaats van januari 2019. Tijdens deze fase wordt de Hoogstraatsebaan aangepakt vanaf lederwaren Margo tot aan de Smekenstraat. De nutsmaatschappijen beginnen dan in deze zone met de saneringswerken. Tegelijk worden in deze zone de huisaansluitingen van de riolering vernieuwd.
  • Tegen midden november zal je op de pleinen de meeste parkeerplaatsen opnieuw kunnen gebruiken. Die zijn dan bereikbaar vanaf De Speelhoven. Opgelet: de Dorpsweg wordt dan opnieuw een straat voor éénrichtingsverkeer.
  • De groenzone op het plein en de N14(Dorpsplaats) tussen het kruispunt met de Antwerpsesteenweg en lederwaren Margo, zullen pas later klaar zijn, vermoedelijk in december.
  • Vanaf eind december wordt ook het kruispunt van de Blijkerijstraat opnieuw in beide richtingen opengesteld. De pleinen rond het oud gemeentehuis zijn dan ook vanaf daar bereikbaar.

Door deze verschuivingen in de planning, zal de totale uitvoeringstermijn ingekort worden.

Gepubliceerd op donderdag 4 oktober 2018 14.42 u.