Doortocht Oost

Algemene info

De werken zijn gestart in het kader van de 'Doortocht Oostmalle'. De Hoogstraatsebaan, Dorpsplaats en een deel van de Blijkerijstraat worden volledig vernieuwd en krijgen veiligere fietspaden. Ook de omgeving rond het oud gemeentehuis wordt in een fris en moderner jasje gestoken.

Onderaan deze pagina vindt u de update van het verloop van de werken.

De werken verlopen in drie fases. Voorlopig wordt het einde van de werken ingepland in het voorjaar van 2019. Er is nog geen concrete datum.

  • Fase I (afgerond)
    Op 30 juli is de aannemer gestart met de herinrichting van de Blijkerijstraat. De hoofdingang van het Immaculata Instituut verhuist tijdelijk naar de Blijkerijstraat. Als het goed is, zijn de werken in fase I afgerond als het nieuwe schooljaar start.

  • Fase II (huidige situatie)
    Vanaf 20 augustus starten de werken rond het oud gemeentehuis en het deel van de N14/Dorpsplaats tussen het kruispunt met de Antwerpsesteenweg en lederwaren Margo. In principe is fase II eind 2018 afgerond.

  • Fase III
    Rond half november 2018 start fase III. De Hoogstraatsebaan wordt verder vernieuwd tot aan de Smekenstraat.

Mobiliteit tijdens de werken
Tijdens de werken is er geen verkeer toegelaten in de werfzones. Je kan er ook niet parkeren. De werfzones zijn wel te voet toegankelijk, tenzij anders aangegeven. Ter compensatie creëren we tijdens fase I en II wel extra parkeerplaatsen in De Speelhoven tussen huisnummers 6 en 10. Op die manier blijven de handelaars in de werfzone toch steeds bereikbaar.

Omleidingen
Het verkeer moet een omleiding volgen via de Sint-Lenaartsebaan - Sint-Lenaarts en Rijkevorsel. Omdat hierdoor een extra drukke verkeerssituatie ontstaat op het kruispunt Sint-Lenaartsebaan - Antwerpsesteenweg, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer tijdelijk extra verkeerslichten geplaatst op dat kruispunt. Deze tijdelijke verkeerslichten moeten een positieve impact hebben op de extra verkeershinder die de omleidingen met zich meebrengen. Ook voetgangers en fietsers kunnen op het kruispunt Sint-Lenaartsebaan - Antwerpsesteenweg veiliger oversteken dankzij deze extra verkeerslichten.

Slachterijstraat = zone 30
Het busvervoer wordt omgeleid via de Slachterijstraat. Deze straat wordt tijdens de werken een zone 30. Langs de Hoogstraatsebaan tussen de Bloemenstraat en de Slachterijstraat komt een tijdelijke halte. De politie voert extra controles uit in de tijdelijke zone 30.