Dienstverlening Pinkeltje scoort goeie punten

Afgelopen jaar organiseerde buitenschoolse kinderopvang Pinkeltje een grootschalige bevraging bij de ouders om te peilen naar de tevredenheid van zowel ouders als kinderen over de kinderopvang. De resultaten van de bevraging waren zeer positief.

Ouders gaven aan dat ze erg tevreden waren over de ligging, infrastructuur en het aangeboden spelmateriaal. Ook de betrokkenheid van de begeleiding en de pedagogische aanpak kreeg veel lof.

De algemene trend van de bevraging was zeer positief, al kwamen her en der ook kleine werk-en verbeterpunten naar boven. Pinkeltje is hiermee meteen aan de slag gegaan en heeft al een aantal acties gepland en uitgevoerd om de dienstverlening en het opvangaanbod verder te optimaliseren. Zo zijn er voor de jongste kinderen kaartjes met de dagstructuur ingevoerd. Hier kunnen begeleidsters aanduiden hoe de verschillende dagdelen verlopen zijn voor elk kind, aangezien ze zelf soms nog te jong zijn om het zelf uitgebreid te vertellen.

Pinkeltje bekijkt ook de mogelijkheden om het aanbod voor kinderen uit de lagere school uit te breiden. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de veranderingen die zijn gebeurd sinds de bevraging. Pinkeltje heeft geprobeerd rekening te houden met elke vraag en opmerking uit de resultaten.

Wij zijn in ieder geval erg blij en trots op de positieve mening van ouders over de kinderopvang en hopen dat dit zich enkel in een opwaartse trend verder zet!

Gepubliceerd op maandag 16 september 2019 11.30 u.