Personeel

De personeelsdienst begeleidt je doorheen je loopbaan in Malle van indiensttreding tot pensionering.

De personeelsdienst heeft verschillende taken: 

 • Opmaken en opvolgen van reglementen zoals de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement
 • Rekrutering, selectie en onthaal van nieuwe collega’s
 • Het voorbereiden van de lonen en andere voordelen en supplementen
 • Opvolgen van ziekte en andere afwezigheden (loopbaanonderbrekingen, onbetaald verlof, omstandigheidsverlof,…)
 • Organiseren van opleidingen en opvolgen van persoonlijke ontwikkeling
 • Organiseren van evaluatie- en opvolgingsgesprekken
 • Vakbondsoverleg


Je kan de personeelsdienst op verschillende manieren bereiken:

 • Via het loket in het gemeentehuis:
  • Op werkdagen van 9 tot 12 uur
  • Op woensdagnamiddag van 13 tot 15 uur
  • Op dinsdagavond van 18 tot 20 uur
 • De mailbox personeel@malle.be wordt dagelijks opgevolgd
 • Telefonisch via tel. 03 310 05 35

Waarvoor kan je bij ons terecht?