Detailhandelsonderzoek

Om het ondernemersklimaat in Malle sterker te maken zijn we volop bezig met de opmaak van een detailhandelsvisie met bijhorend actieplan voor onze gemeente.

Hierbij is ook jouw inbreng als ondernemer erg waardevol.

Tijdens de webinars op 6 en 7 mei 2021 kregen onze ondernemers de kans om de toelichting ‘Een heldere kijk op de detailhandel in onze gemeente Malle’ door detailhandelscoach Nathalie De Bock te volgen. Een opname van het webinar kan je hier (her)bekijken of je kan de presentatie hier of onderaand deze pagina raadplegen.

In de webinar werd een analyse van de detailhandel in Oost- en Westmalle toegelicht.

Naast deze cijfermatige analyse van de huidige situatie voeren we een SWOT-analyse, waarbij we sterktes en zwaktes verder willen bepalen. Hiervoor hebben we uiteraard input nodig!

We doen dan ook een warme oproep om onze vragenlijst, die hieronder wordt meegegeven in te vullen.

Deadline voor het invullen van de vragenlijst is 17 mei. Het vraagt een kwartier van je tijd, afhankelijk van de informatie die je ons graag wil meegeven.

Zo kunnen we naar de toekomst toe de juiste beslissingen nemen die zoveel als mogelijk rekening houden met de behoeftes van onze ondernemers alsook met die van de consument.

Alvast hartelijk dank om samen mee te denken over de detailhandel in Malle.

 

 

Meer info

dienst lokale economie, 03 310 05 66, economie@malle.be