cursus Kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis is een driejarige opleiding, speciaal ontwikkeld voor
de kunst- en cultuurliefhebbers onder ons. Of je nu wekelijks een
tentoonstelling bezoekt, zelf creëert, of eerder vanop een afstand
verwonderd raakt en benieuwd bent naar meer.
In deze kortlopende opleiding ontdekken we samen de verschillende
kunststromingen, de daarbij behorende kunstenaars, kunstvormen,
theorieën en technieken.
We zoomen in op de historische context en leren gaandeweg nadenken,
analyseren en dialogeren over kunst. Daarnaast onderzoeken we waaruit
kunstwerken bestaan, hoe disciplines en opvattingen evolueren doorheen
de tijd en waarom bijvoorbeeld tentoonstellingsruimtes inzetten op het
tonen en beheren van kunstwerken. Om deze brug tussen theorie en
praktijk te slaan, zetten we in op diverse studiereizen naar exposities in
binnen- en buitenland.
In onze opleiding komt naast beeldende kunst, ook muziek, dans,
architectuur, literatuur en lm aan bod.

Voor wie?

voor volwassenen

Bedrag

Er zijn verschillende tarieven, meer info op https://beeld.uitinlier.be/inschrijven/

343 euro

145 euro verminderd tarief (voorwaarden ook op de site)

145 euro voor jongeren tussen 18-24 jaar

Afhandeling

Inschrijven:
Beeldacademie Lier
Koepoortstraat 1, 2500 Lier
03 488 14 27
info@beeldacademielier.be
Voor inhoudelijke informatie mail naar:
sam.sterckx@beeldacademielier.be