Coronamaatregelen voor horeca

Vanaf vandaag, vrijdag 9 oktober 2020 gaan nieuwe maatregelen in met betrekking tot het indijken van de besmettingen door COVID-19. We geven jullie hier nog even het onderscheid tussen restaurants en drankgelegenheden mee.

Restaurants

  • Mogen geopend zijn van het gebruikelijke openingsuur tot 01.00 uur (tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten)
  • Moeten vanaf het sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot 6 uur ’s ochtends
  • Een maximum van 10 personen per tafel (met uitzondering van een huishouden die, ongeacht de grootte van de groep, aan één tafel mag plaatsnemen)

Drankgelegenheden

  • Mogen geopend zijn van het gebruikelijke openingsuur tot 23.00 uur (tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten)
  • Moeten vanaf het sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot 6 uur ’s ochtends
  • Een maximum van 4 personen per tafel (met uitzondering van een huishouden die, ongeacht de grootte van de groep, aan één tafel mag plaatsnemen)

Onderscheid restaurant – drankgelegenheid

Onder restaurant wordt verstaan: "De inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.”

Enkel wie beschikt over een toelating als eetgelegenheid, mag openblijven tot 01.00 uur. 

Het onderscheid tussen drankgelegenheid en eetgelegenheid bij het FAVV is niet gebaseerd op de NACE-BEL codes die de FOD Economie hanteert.

Al van buiten af kan gezien worden of een zaak een registratie als drankgelegenheid heeft of een toelating als eetgelegenheid door de verplichting tot het uithangen van de toelatingsaffiche (zie http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/verplichtingtothetafficheren/

Gepubliceerd op vrijdag 9 oktober 2020 9 u.