Coronamaatregelen hebben impact op huurovereenkomsten

Onnodig te zeggen dat de coronacrisis ook sociale en private huurders treft. De Huurdersbond Antwerpen steunpunt Turnhout benadrukt dat er tijdens de crisis speciale maatregelen van kracht zijn die betrekking hebben op de huurovereenkomst:

1. Mensen in tijdelijke werkloosheid krijgen een (automatisch) tegemoetkoming in hun energiekosten. Meer info hierover lees je hier.

2. Sociale huurders wiens inkomen met 20% daalt, kunnen zelf een huurprijsherziening vragen. Het volstaat een bewijsstuk voor te leggen dat je inkomen de laatste maand met 20 procent gedaald is. Als huurder vraag je daarvoor bij de RVA en attest aan waaruit je inkomstenterugval blijkt. Dat attest overhandig je daarna aan je huisvestingsmaatschappij, je uitbetalingsinstelling of je werkgever, samen met de nodige bewijsstukken waarmee de verhuurder het huidige inkomen kan berekenen. De verhuurder kan dan nagaan of het huidige inkomen 20 procent lager ligt dan het referentie-inkomen.

3. Private huurders moeten vooral rekenen op de goodwill van de verhuurder om een korting of gedeeltelijke kwijtschelding van de huur te krijgen. Wel komt er binnenkort een Fonds ter preventie van uithuiszettingen om bij huurachterstallen een afbetalingsplan via het OCMW te regelen.

4. Huurders die problemen hebben om de waarborg van drie maanden te betalen, kunnen een kosteloze lening aangaan bij de Vlaams Woningfonds. Klik hier voor meer informatie.

Op deze website vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over huren en corona: https://huurdersplatform.be/hb/actualiteit/.

Meer info
Huurdersbond Antwerpen Steunpunt Turnhout
014 44 26 76 (weekdagen -behalve woensdag - tussen 9 en 15.30 uur)
hhh@skynet.be

Gepubliceerd op dinsdag 21 april 2020 13.23 u.