Coronacrisis: nooddecreet voor omgevingsvergunningen

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart maatregelen getroffen wat betreft de procedures voor omgevingsvergunningen. Er trad een nooddecreet in werking rond de opschorting van bepaalde beslissingstermijnen en openbare onderzoeken.

Kort samengevat:

  • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020.

  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.

  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).

  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).

  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.

  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60.

  • Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

De uitgebreide maatregelen van het nooddecreet voor omgevingsvergunningen lees je hier.

Meer info:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus of bij onze dienst ruimtelijke ordening via 03 310 05 55 of ruimtelijkeordening@malle.be

Gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020 10.35 u.