CORONA-UPDATE: de maatregelen op een rij

Op 16 oktober 2020 kondigde het Overlegcomité opnieuw strengere regels aan om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Iedereen zal opnieuw een extra inspanning moeten leveren. We hoopten dat we het ergste achter de rug hadden, maar de komende weken brengen weer uitdagingen met zich mee.

Blijf gezond, zorg voor jezelf en voor elkaar!

We vatten de maatregelen vanaf maandag 19 oktober hier voor je samen. De maatregelen gelden tot en met 19 november 2020.

Zes gouden regels

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Doe je activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan kwetsbare mensen
 4. Hou afstand (1,5 meter)
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Volg de regels over bijeenkomsten

Sociale contacten

 • Je mag één nauw contact hebben bovenop de mensen waarmee je samenwoont. Dit aantal geldt per persoon. Nauwe contacten zijn de mensen met wie je de afstandsregels niet respecteert en die je dus eens mag knuffelen of een kus geven. Het gaat om het zogenaamde knuffelcontact.
 • Binnen afspreken, dus mensen bij je thuis uitnodigen voor een etentje of om iets te drinken, doe je met maximum vier personen, kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen. Je bewaart ook voldoende afstand, tenzij het om je nauw contact gaat. Deze vier personen moeten gedurende 14 dagen dezelfde personen zijn.
 • Buiten afspreken doe je met maximum vier personen, met uitzondering van gezinsleden die onder één dak wonen en kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen.

Avondklok 

Er geldt een avondklok van middernacht tot 5 uur ’s morgens, tenzij voor essentiële en niet-uitstelbare verplaatsingen.

Zorg ervoor dat je de reden van je verplaatsing tijdens de uren van de avondklok kan aantonen.

Mondmaskers

Maatregelen in de provincie Antwerpen

Gouverneur Cathy Berx besliste om de regels voor het dragen van een mondmasker in de provincie Antwerpen niet aan te passen. In Malle volgen we dus de regels uit de politieverordening hieronder als bijlage. Vanaf 12 jaar draag je verplicht een mondmasker op deze locaties:

 • winkels en de winkelcentra
 • bioscopen
 • theater-, concert- en conferentiezalen
 • auditoria
 • gebedshuizen en bezinningsplaatsen
 • musea
 • bibliotheken
 • casino’s en speelautomatenhallen
 • handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • winkelstraten, markten, kermissen
 • horecazaken (tenzij je aan je tafel zit)
 • openbare gebouwen
 • een straal van 200 meter rond de in- en uitgangen van alle onderwijsinstellingen tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden

Je hebt bovendien ook altijd en overal een mondmasker op zak. Meer informatie over de mondmaskerplicht in de provincie Antwerpen vind je hier.

Nationale maatregelen

In de rest van het land gelden deze regels rond de mondmaskerplicht:

 • Je hoeft geen mondmasker meer te dragen in openlucht, behalve op extreem drukke plaatsen waar je geen afstand kan houden.
 • Mondmaskers blijven vanaf de leeftijd van 12 jaar wel verplicht in horecazaken, winkels, bioscopen, theater- of concertzalen, gebedshuizen, musea, bibliotheken, casino's, markten, kermissen, en winkelstraten. 

Onderwijs

 • Het leerplichtonderwijs zit in fase geel. Tegen de herfstvakantie schakelen ze over naar fase oranje. 
 • Het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs schakelt uiterlijk tegen de herfstvakantie over naar fase oranje.
 • De draaiboeken en meer informatie vind je hier.

Activiteiten

Evenementen en voorstellingen met publiek

 • Evenementen en voorstellingen met publiek zijn mogelijk met maximaal 200 personen (binnen) of 400 personen (buiten).
 • De bestaande protocollen blijven geldig tot 23 oktober 2020 en worden in de loop van deze week aangepast .
 • Als je een evenement wil organiseren, doe dan eerst een scan van je evenement (CERM). Meer info vind je hier.
 • Als je een evenement of voorstelling op de openbare weg organiseert, heb je een toelating van de gemeente nodig. Doe je aanvraag via ons evenementenformulier

Sportwedstrijden met publiek

Professionele sportwedstrijden

 • Bij professionele sportwedstrijden in openlucht zijn maximum 400 toeschouwers toegelaten.
 • De bestaande protocollen blijven geldig tot 23 oktober 2020 en worden in de loop van deze week aangepast.
 • Voeding en drank ter plaatse aanbieden of consumeren is verboden.

Niet-professionele sportwedstrijden

 • Bij niet-professionele sportwedstrijden mag enkel het gezin van de deelnemer komen kijken.
 • Voeding en drank ter plaatse aanbieden of consumeren is verboden. Sportkantines zijn gesloten.

Voor een sportwedstrijd (zowel professioneel als amateur) met meer dan 200 personen of op de openbare weg heb je een toestemming van de gemeente nodig.

Georganiseerde activiteiten met protocol

Vanaf woensdag 14 oktober bevinden deze sectoren zich in code oranje.

Jeugdwerk

 • Het draaiboek tijdens code oranje vind je hier.
 • De regels voor jeugdwerk vind je hier.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

 • Voor +12-jarigen bij binnenactiviteiten: bubbels van 20 personen en mondmaskerplicht.
 • Voor +12-jarigen bij buitenactiviteiten: bubbels van 50 personen zonder mondmasker. Activiteiten met intens fysiek contact worden ook buiten sterk afgeraden. Hygiëne blijft cruciaal.
 • Leidingsweekends voor +18-jarigen en leefweken voor jongeren vanaf 12 jaar zijn niet toegelaten. Het risico op besmetting is te groot in relatie tot voortdurende wisselwerking met andere contexten waarin deelnemers zich bewegen.
 • Weekends en activiteiten met overnachtingen voor 12- tot 18-jarigen kunnen plaatsvinden, maar ook hier geldt de bubbel van 20 personen met mondmaskers. Binnen slapen gebeurt met genoeg afstand tussen de bedden of matjes en een goede verluchting van de ruimte.

Sport

 • Het draaiboek tijdens code oranje vind je hier.
 • De regels rond sporten tijden corona vind je hier.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

 • Indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden, is voor iedereen ouder dan 12 jaar tijdelijk verboden.
 • Alle kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden.

Kinderopvang

 • Het draaiboek voor opvang van baby's en peuters tijdens code oranje vind je hier.
 • Het draaiboek voor de opvang van schoolkinderen tijdens code oranje vind je hier.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

 • Alle kinderen blijven welkom, behalve wanneer ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie moeten.
 • Fysiek contact met externen in de opvang wordt zoveel mogelijk vermeden.

Huis van het Kind

 • De richtlijnen die gelden voor het Huis van het Kind tijdens code oranje vind je hier.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

 • Fysieke dienstverlening is enkel mogelijk voor kwetsbare groepen.
 • Alternatieve vormen van dienstverlening is de norm.

Consultatiebureau van Kind en Gezin

 • Informatie over de werking van het consultatiebureau vind je hier.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

 • Alle consulten en de gehoortest op het consultatiebureau blijven doorgaan.
 • Het eerste huisbezoek voor baby's van twee weken oud blijft steeds doorgaan.
 • Voor prioritaire groepen, waaronder kwetsbare gezinnen en gezinnen waar er sprake is van verontrusting, blijft een fysiek contact mogelijk. Het gaat dan over:
  • gezinnen waar veel spanning leeft tussen ouder(s) en kind of waar er sprake is van onveiligheid of geweld.
  • maatschappelijk kwetsbare gezinnen: gezinnen die in een belangrijke mate aangewezen zijn op een breed scala van materiële en immateriële ondersteuning.
  • specifieke situaties waar fysiek contact noodzakelijk is in functie van de ondersteuning, bijvoorbeeld signalen van PPD, taalbarrière, sterk sociaal isolement, enzovoort.
 • Alle andere contacten, zoals het huisbezoek voor baby's van zes weken oud, gaan op niet-fysieke wijze door (telefonisch, videobellen, ...).

Georganiseerde activiteiten zonder protocol

 • Het gaat om activiteiten op professioneel, cultureel, religieus, onderwijs-, verenigings- of sportief vlak waarop geen protocol van toepassing is.
 • Het maximum aantal deelnemers is 40.
 • Voeding en drank ter plaatse aanbieden of consumeren is verboden

Niet-georganiseerde activiteiten

 • Onderneem je iets in niet-georganiseerd verband, dan geldt er een maximum vier personen, kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen. Deze regels gelden voor binnen- en buitenactiviteiten.

Kermissen en markten 

 • Kleine kermissen en markten zijn toegelaten.
  • Er zijn maximum 200 bezoekers toegelaten.
  • Voeding of drank ter plaatse aanbieden of consumeren is verboden.
 • Jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn niet toegelaten.

Thuiswerk

Thuiswerk is de regel als het kan binnen je functie. Het is de bedoeling dat ondernemingen blijven draaien.

Winkelen

 • Er is geen beperking op het aantal personen waarmee je gaat winkelen.
 • Er is geen tijdslimiet.
 • In de winkels draag je verplicht een mondmasker.
 • De winkel biedt middelen aan voor de noodzakelijke handhygiëne.
 • In winkelcentra is slechts een klant per tien vierkante meter toegelaten.
 • Nachtwinkels sluiten om 22 uur.
 • De verkoop van alcohol is verboden van 20 uur tot 5 uur.

Horeca

Horeca en andere drankgelegenheden moeten sluiten. De horeca mag wel afhaalmaaltijden met niet-alcoholische dranken aanbieden tot 22 uur. Logiesvormen zoals hotels, B&B’s, … blijven open, met inbegrip van hun restaurant voor de gasten die er verblijven. Andere drankgelegenheden moeten zij sluiten. De restaurants van logiesvormen volgen deze regels:

 • De tafels staan op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Maximum vier personen (of één huishouden) per tafel.
 • Enkel bediening aan tafel.
 • Mondmasker verplicht als je niet aan tafel zit.
 • Registratie van de contactgegevens van één klant per tafel.

Feest- en receptiezalen zijn gesloten, behalve voor koffietafels.

Discotheken en dancings blijven gesloten.

Erediensten, burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies

 • Maximum 40 personen, tenzij het protocol meer mensen toelaat.
 • Fysiek contact is er verboden en je moet er een mondmasker dragen vanaf de leeftijd van 12 jaar.
 • De afstand van 1,5 meter wordt gerespecteerd, tenzij tussen leden van hetzelfde huishouden of het ene nauwe knuffelcontact. 
 • Er zijn middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking voor bezoekers.

Reizen

Reizen vanuit België

 • Elk land kan andere regels hebben. Kijk ze na op de website van Buitenlandse zaken voor je vertrekt.

Reizen naar België of terugkeren naar België na je vakantie

 • Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden.
 • Bij een reis of terugkeer naar België moet je het Passagier Locatie Formulier invullen, tenzij je minder dan 48 uur in België verblijft of minder dan 48 uur in het buitenland verbleef. Het formulier en meer informatie vind je op https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
 • Sinds vrijdag 25 september wordt het sterk afgeraden om te reizen naar een rode zone. Het is echter niet langer verboden.
 • Kom je terug uit een oranje zone, dan is een test niet langer aanbevolen.
 • Reizigers die terugkeren uit een rode zone, moeten meteen na hun terugkeer in quarantaine. Op dag vijf moet je je laten testen. Deze verplichting geldt niet als je een zelfevaluatiedocument invult en na analyse daarvan groen licht krijgen. Deze instructies gelden niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone verblijven, zoals grensarbeiders.

Quarantaine

De quarantaine werd verkort en vereenvoudigd:

 • Als je symptomen hebt, moet je je onmiddellijk zeven dagen isoleren en contact opnemen met je arts voor een coronatest. Als de test positief is, blijf je in quarantaine. Bij een negatieve test mag je uit quarantaine zodra je klinische situatie dat toelaat.
 • Als je geen symptomen hebt, maar je kwam in contact met een persoon die positief testte, moet je onmiddellijk zeven dagen in quarantaine. Die zeven dagen tellen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon. Op de vijfde dag moet je je laten testen. Als de test positief is, wordt je quarantaine met nog eens zeven dagen verlengd. Bij een negatieve test stopt de quarantaine na de zevende dag.

Gemeentelijke maatregelen

Onze diensten zijn open op afspraak. Zorg voor je eigen gezondheid en die van onze medewerkers en probeer zoveel mogelijk zaken telefonisch, via e-mail of online te regelen. Zo vermijd je onnodige verplaatsingen naar het gemeentehuis. Via www.malle.be/eloket kan je vlot en veilig online iets aanvragen of melden. Kan je je vraag niet telefonisch of digitaal afhandelen? Maak dan een afspraak, zodat we je op een veilige manier kunnen ontvangen:

Zorg voor jezelf en voor elkaar
Blijf thuis als je symptomen vertoont van COVID-19-besmetting: koorts, hoest, moeheid, spierpijn, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn. Contacteer meteen telefonisch je huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis!

De huisarts zegt je aan de telefoon wat je moet doen, bijvoorbeeld naar de praktijk komen of naar een testcentrum gaan voor een test. Maak een lijstje met personen met wie je in nauw contact kwam. Als je test positief is, start het contactonderzoek.

We volgen de verdere ontwikkelingen in verband met het coronavirus (COVID-19) op de voet op en doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te informeren.

Meer info

De federale overheid heeft alle informatie over corona gebundeld op volgende website: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
 
Alle bestaande protocollen vind je hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ 
 
Voor vragen of info over het coronavirus (gezondheid en openbare orde) kan je terecht bij het contactcenter van de FOD Volksgezondheid:

Voor vragen over economie kan je terecht bij het contactcenter van de FOD Economie:

Gepubliceerd op maandag 19 oktober 2020 10 u.