CORONA-UPDATE (2/11): de maatregelen van de lockdown op een rij

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité van vrijdag 30 oktober 2020 beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.

De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen. Een nieuw ministerieel besluit bevat alle coronamaatregelen die in ons land geldig zijn van maandag 2 november tot en met 13 december 2020.

Blijf gezond, zorg voor jezelf en voor elkaar!

Zeven gouden regels

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Doe je activiteiten buiten
 3. Denk aan kwetsbare mensen
 4. Hou afstand (1,5 meter)
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Volg de regels over bijeenkomsten
 7. Ventileer voldoende. Hier vind je de richtlijnen.

Sociaal leven

 • Elk gezinslid heeft recht op een knuffelcontact. Dat is gedurende zes weken dezelfde persoon. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Je nodigt niemand anders thuis uit.
 • Mensen die alleen wonen, mogen naast hun knuffelcontact nog een persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Buiten samenkomen doe je met maximum vier personen, kinderen tot 12 jaar niet inbegrepen. Hou altijd voldoende afstand.
 • Begrafenissen en crematies: maximum 15 aanwezigen. Maaltijden of recepties achteraf zijn niet meer mogelijk.
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.
 • Gebedshuizen blijven open, maar erediensten zijn niet toegelaten. Samenkomen in gebedshuizen mag met maximum vier personen. Iedereen draagt een mondmasker en houdt afstand.

Economisch leven

 • Telewerk is verplicht waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en voldoende ventilatie verplicht. Bedrijfskantines moeten sluiten.
 • Vakantieparken en campings moeten volledig sluiten vanaf dinsdagochtend 3 november.
 • Dierenparken sluiten vanaf 2 november.
 • Hotels en B&B’s blijven open, maar de restaurants en bars moeten sluiten. Eten doe je op je kamer.
 • Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Er is geen toegang tot de winkel bij afhaling.
 • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (<200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
 • Recyclageparken blijven open.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) moeten sluiten. 
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Fysieke teambuildings zijn niet toegelaten.

Horeca

 • Horeca en andere drankgelegenheden blijven gesloten. De horeca mag wel afhaalmaaltijden met niet-alcoholische dranken aanbieden tot 22 uur. Je vindt hier een overzicht van alle zaken in Malle die uithaalgerechten aanbieden.

Winkelen

 • Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Er is geen toegang tot de winkel bij afhaling.
 • Deze winkels blijven open:
  • Voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels (tot 22 uur)
  • Winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten
  • Dierenvoedingswinkels
  • Apotheken
  • Kranten- en boekenwinkels en winkels voor papier- en schrijfwaren
  • Tankstations en leveranciers van brandstoffen
  • Telecomwinkels, met uitzondering van winkels die enkel accessoires verkopen
  • Winkels voor medische hulpmiddelen
  • Doe-het-zelfzaken, tuincentra en boomkwekerijen, bloemen- en plantenwinkels
  • Groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten
  • Gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen , breigarens, handwerken en fournituren verkopen.
 • Winkelen doe je alleen of met minderjarige kinderen. Er is een tijdslimiet van 30 minuten en er is opnieuw maar een bezoeker toegelaten per tien vierkante meter.
 • De verkoop van alcohol is verboden van 20 uur tot 5 uur.

Avondklok 

 • Er geldt een avondklok van middernacht tot 5 uur ’s morgens, tenzij voor essentiële en niet-uitstelbare verplaatsingen. Zorg ervoor dat je de reden van je verplaatsing tijdens de uren van de avondklok kan aantonen.

Mondmaskers

In België is iedereen vanaf 12 jaar op bepaalde plaatsen verplicht om een mondmasker te dragen, zeker wanneer het onmogelijk is om de sociale afstand van 1,5 na te leven, tenzij:

 • tussen personen die onder eenzelfde dak wonen.
 • tussen kinderen onderling tot 12 jaar.
 • tussen nauwe contacten.
 • tussen een begeleider en een persoon die nood heeft aan begeleiding.

Op deze plaatsen draag je vanaf 12 jaar een mondmasker:

 • winkels, winkelcentra, winkelstraten, markten en elke druk bezochte plaats
 • conferentiezalen, auditoria of gebouwen die dienen voor erediensten
 • gerechtsgebouwen
 • bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • plaatsen waar horeca-activiteiten zijn toegelaten, tenzij je aan tafel zit

Bijkomend draag je in de provincie Antwerpen ook hier een mondmasker:

 • openbare gebouwen
 • een straal van 200 meter rond de in- en uitgangen van alle onderwijsinstellingen tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden
 • burgerlijke huwelijken, begrafenissen of crematies
 • betogingen
 • bij alle activiteiten die nog wel mogen plaatsvinden. Een overzicht vind je hieronder bij ‘activiteiten’.

Deze verplichting geldt niet als je iets eet of drinkt.

Zorg ervoor dat je ook altijd een mondmasker op zak hebt. Meer informatie over de mondmaskerplicht in de provincie Antwerpen vind je hier.

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs

 • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort van 9 tot 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50 procent contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december is er een evaluatie om te bekijken of 100 procent contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • o Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
  • o Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.

Kinderopvang

 • Alle kinderen blijven welkom in de opvang, behalve wanneer ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie moeten.
 • Fysiek contact met externen in de opvang wordt zoveel mogelijk vermeden.

Huis van het Kind

 • Fysieke dienstverlening is enkel mogelijk op afspraak voor kwetsbare groepen.
 • Alternatieve vormen van dienstverlening is de norm.

Zorg

 • Het bezoek in woonzorgcentrum ter Bleeke wordt beperkt tot één bezoeker per bewoner.
 • Familieleden van bewoners in ter Bleeke krijgen op zeer regelmatige tijdstippen persoonlijk de meest recente bezoekersafspraken.

Activiteiten

Vrije tijd, cultuur, jeugd en sport

 • Alle evenementen (en ook kermissen, rommelmarkten, kerstmarkten, winterdorpen, schaatsbanen, …) zijn verboden tot en met 31 januari 2021. Alleen de wekelijkse markten zijn nog toegelaten.
 • Alle georganiseerde activiteiten voor personen boven 12 jaar worden stopgezet.
 • Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector moeten sluiten.
 • Pretparken, zwembaden, binnenspeeltuinen, dierenparken, bowling, bioscopen, fitnesscentra, wellnesscentra en sauna’s, casino’s en gokkantoren moeten dus sluiten.

 • Alle georganiseerde activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar, ook kampen en stages zonder overnachting en speelpleinwerking, zijn toegelaten met een maximum van 50 kinderen.

 • Deze locaties zijn wel open:
  • Buitenspeeltuinen en speelpleintjes
  • Buitengedeelten van natuurparken en openluchtmusea, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen
  • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
  • Gebouwen bedoeld voor erediensten of voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening
  • Buitengedeelten van sportinfrastructuren voor het individueel uitoefenen van sport (dus ook onze outdoorfitnesstoestellen blijven toegankelijk)
  • Overdekte paardenpistes in manèges en paardenrenbanen, enkel met het oog op het welzijn van het dier
  • Culturele plaatsen, maar enkel voor 
   •  groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van onderwijs, stages en activiteiten
   • de personeelsleden in het kader van hun professionele activiteiten
  • Sportzalen en –voorzieningen (géén zwembaden), maar enkel voor
   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van onderwijs, sportstages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid
   • trainingen van professionele sporters
   • professionele wedstrijden
   • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van het besluit en de geldende protocollen.

Deze locaties zijn ook toegankelijk voor personen ouder dan 12 jaar, tenzij het uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Je volgt de regels rond samenscholingen: maximaal met vier volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.

Reizen

De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.

Reizen vanuit België

 • Elk land kan andere regels hebben. Kijk ze na op de website van Buitenlandse zaken voor je vertrekt.

Reizen naar België of terugkeren naar België na je vakantie

 • Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden.
 • Bij een reis of terugkeer naar België moet je het Passagier Locatie Formulier invullen, tenzij je minder dan 48 uur in België verblijft of minder dan 48 uur in het buitenland verbleef. Het formulier en meer informatie vind je op https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
 • Kom je terug uit een oranje zone, dan is een test niet aanbevolen.
 • Reizigers die terugkeren uit een rode zone, moeten meteen na hun terugkeer in quarantaine. Op dag vijf moet je je laten testen. Deze verplichting geldt niet als je een zelfevaluatiedocument invult en na analyse daarvan groen licht krijgen. Deze instructies gelden niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone verblijven, zoals grensarbeiders.

Coronatest en quarantaine

De quarantaine werd verkort en vereenvoudigd. Op de website van de Eerstelijnszone Voorkempen vind je: 

 • informatie over de coronatest en eventuele quarantaine
 • informatie over wat te doen als je kind besmet is
 • fiches die aangeven wanneer je kind wel of niet naar school mag (kleuter/lager en secundair)

Gemeentelijke maatregelen

Onze diensten blijven open op afspraak. Via www.malle.be/eloket of Mijn Burgerprofiel kan je vlot en veilig online iets aanvragen of melden. Kan je je vraag niet telefonisch of digitaal afhandelen? Maak dan een afspraak!

Zorg voor jezelf en voor elkaar
Blijf thuis als je symptomen vertoont van COVID-19-besmetting: koorts, hoest, moeheid, spierpijn, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn. Contacteer meteen telefonisch je huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis!

Meer info

De federale overheid heeft alle informatie over corona gebundeld op volgende website: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
 
Alle bestaande protocollen vind je hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ 
 
Voor vragen of info over het coronavirus (gezondheid en openbare orde) kan je terecht bij het contactcenter van de FOD Volksgezondheid:

Voor vragen over economie kan je terecht bij het contactcenter van de FOD Economie: