Update corona: blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

De nationale veiligheidsraad heeft op vrijdagavond 27 maart 2020 beslist om de bestaande maatregelen te verlengen tot en met zondag 19 april 2020. Een verlenging tot en met 3 mei is mogelijk.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke essentiële maatregelen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is essentieel.

Toch zijn er extra inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om maatregelen te nemen en ze vooral na te leven!

Wat betekent dit concreet?

1. Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.

2. Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

 • Voedingswinkel
 • Dokter
 • Apotheek
 • Postkantoor
 • Bankautomaat
 • Benzinestation
 • Hulp bieden aan kwetsbare personen

3. Niet-essentiële winkels blijven gesloten, met uitzondering van:

 • Krantenwinkels
 • Nachtwinkels (open tot 22 uur)

Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren.

4. Alle voedingswinkels blijven geopend

Er wordt maximaal een persoon per tien vierkante meter en maximum 30 minuten per klant toegelaten. De toegang tot supermarkten wordt gecontroleerd.

Alle kramen op openbare markten en daarbuiten (bijvoorbeeld de wekelijkse kippen- en viskraam) zijn verboden.

Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen, vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.

5. Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand). Beperk de duur van je buitenactiviteit tot de tijd die je nodig hebt en blijf in je onmiddellijke omgeving.

6. Elke bijeenkomst is verboden.

7. Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.

8. Alle cafés en restaurants sluiten. Zij moeten het terrasmeubilair binnen plaatsen.

9. Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

10. Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren.

Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van het werk als voor het vervoer heen en terug, georganiseerd door de werkgever. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

11. Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

12. De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan.

Gemeentelijke dienstverlening

We blijven onze gemeentelijke dienstverlening garanderen. De loketten in het gemeentehuis, vrije tijd, de sociale dienst, ruimtelijke ordening, leefmilieu en mobiliteit zijn gesloten tot en met 19 april 2020. We blijven telefonisch bereikbaar en werken op afspraak voor dringende zaken:

 • Ruimtelijke ordening en mobiliteit: 03 310 05 55 of leefmilieu: 03 310 06 35
 • Sociale dienst: 03 312 49 61 of info@sociaalhuismalle.be
 • Burgerzaken: 03 310 05 40 of burgerzaken@malle.be
 • Vrije tijd: 03 310 05 71

De burgemeester annuleert zijn spreekuur tot en met 19 april 2020.

Burgerlijke huwelijken kunnen plaatsvinden, maar in zo beperkt mogelijke kring.

Woonzorgcentrum ter Bleeke en dienstencentrum De Ring

Ter Bleeke en De Ring zijn al gesloten sinds 12 maart. Onze senioren zijn immers een zeer kwetsbare doelgroep. We zetten alle maatregelen op een rijtje:

 • De ingang en de cafetaria van het dienstencentrum gesloten en er vindt geen enkele activiteit plaats tot en met 19 april 2020.
 • Er zijn geen warme maaltijden en de kapster en pedicure zijn niet beschikbaar.
 • Er geldt een algemeen bezoekersverbod in het woonzorgcentrum. De hoofdingang wordt gesloten.
 • Was van familieleden kan je twee keer per week ophalen of terugbrengen in de inkomhal van het woonzorgcentrum: dinsdag en vrijdag van 16 tot 18 uur.
 • Elke bewoner van ter Bleeke mag dagelijks met een familielid begeleid bellen of skypen. Neem hiervoor contact op met het woonzorgcentrum.

Evenementen en activiteiten

Alle evenementen en activiteiten tot en met 19 april 2020 worden, ongeacht hun grootte, afgelast of verplaatst naar een later moment. Meer informatie over een nieuwe datum of een terugbetaling van tickets volgt op een later moment. We vinden het nu belangrijk om iedereen te informeren over de maatregelen.

De gemeentelijke uitleendienst leent geen materialen uit tot en met 19 april 2020.

Er zijn geen vakantiekampen in de paasvakantie. De sportkampen en De Speelplaneet worden geannuleerd.

De nationale Buitenspeeldag op woensdag 22 april is intussen ook afgelast, net zoals de 44ste jaarmarkt en bergkermis in het weekend van 18 april.

Recyclagepark opnieuw open op 7 april

De recyclageparken openen op dinsdag 7 april. Stel je bezoek liefst nog even tijd. Kan dat niet? Dan gelden er enkele spelregels:

 • Er mogen slechts een zeer beperkt aantal wagens tegelijk in het park. Voor elke bezoeker die het park verlaat, kan er een andere bezoeker binnen.
 • Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om het bezoek zo kort mogelijk te houden, om lange wachtrijen te vermijden en om zoveel mogelijk Mallenaren de kans te geven hun afval achter te laten.
 • Er is maximaal een bezoek per adres per week toegelaten. Dit wordt gecontroleerd aan de ingang van het park bij het inlezen van de identiteitskaart.
 • Met asbest, textiel en herbruikbare goederen kan je nog niet terecht

Meer informatie lees je op de website van Igean.

Deze locaties zijn gesloten:

 • alle culturele gebouwen (De Notelaar, oud-gemeentehuis, de kelder, het gemeenschapscentrum, de pastorij) en sporthal Berckhoven
 • jeugdhuizen en jeugdlokalen
 • bibliotheek Oost- en Westmalle
 • toerismekantoor
 • Huis van het Kind 
 • speelpleintjes en skatepark
 • politiepost Malle (uitsluitend op afspraak: 03 210 43 00 of 101 voor dringende hulp)

Deze dienstverlening blijft voorlopig ongewijzigd:

 • Crèches blijven open.
 • Er is opvang op school voor kinderen die nergens anders terecht kunnen. Omdat het aantal kinderen in de opvang de voorbije dagen heel beperkt was, staan onze gemachtigd opzichters niet langer op post.
 • Buitenschoolse kinderopvang Pinkeltje blijft zowel in Oost- als Westmalle verzekerd tot aan de paasvakantie en dit volgens de normale werking. We vragen wel om het gebruik van Pinkeltje te beperken en zoveel mogelijk voor andere opvang te zorgen.

Nooddecreet voor omgevingsvergunningen

Door het coronavirus worden alle openbare onderzoeken tijdelijk opgeschort tussen 24 maart en 24 april. Na 24 april lopen de openbare onderzoeken gewoon verder. Je kan alle lopende aanvragen na de coronamaatregelen alsnog inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening. De termijnen van lopende procedures met openbaar onderzoek worden met 60 dagen verlengd.

Meer informatie over het nooddecreet lees je hier: www.malle.be/bekendmakingen-en-openbare-onderzoeken.

Zorg voor jezelf en voor elkaar

We rekenen op ieders gezond verstand om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:

 • Vermijd zoveel mogelijk direct fysiek contact (handen geven, kussen, omhelzen, knuffelen).
 • Een goede persoonlijke handhygiëne is essentieel. Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Blijf thuis als je symptomen vertoont van COVID-19-besmetting: koorts, hoest, moeheid, spierpijn, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn. Contacteer meteen telefonisch je huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis!

De maatregelen van de regering kunnen nog wijzigen. We volgen de verdere ontwikkelingen in verband met het coronavirus (Covid-19) op de voet op en doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te informeren.

Meer informatie krijg je via 03 310 05 11 of info@malle.be.

Meer info

De federale overheid heeft een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen. Ontdek ze hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ 

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • voor vragen over economie: 0800 120 33

Lees het volledige persbericht van Eerste Minister Sophie Wilmès: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-blijf-thuis-zorg-voor-jezelf-en-anderen