Conformiteitsattest moet kwaliteit huurwoningen garanderen

Malle hecht veel belang aan kwaliteitsvolle woonomstandigheden voor elke burger. Een middel om deze kwaliteit te kunnen garanderen, is een conformiteitsattest. Dit attest toont aan dat een woning voldoet aan de basis kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften.

De gemeente controleert tegen 2030 alle huurwoningen. De aanvraag van een conformiteitsattest is vanaf nu verplicht voor elke woning waarbij een nieuw huurcontract wordt aangegaan. Deze verplichting voeren we geleidelijk aan en in fases in voor alle nieuwe verhuringen vanaf 2019 en ook op basis van de leeftijd van de woning:

  • 2019 - 2023: woningen van 50 jaar en ouder
  • 2024 - 2026: woningen van 40 jaar en ouder
  • 2027 - 2029: woningen van 30 jaar en ouder
  • 2030: alle huurwoningen

De verhuurder krijgt een conformiteitsattest op basis van een technisch verslag opgemaakt door een woninginspecteur. Die lijst belangrijke aandachtspunten op zoals bijvoorbeeld het risico op CO-vergiftiging, de stabiliteit van de woningen, enzovoort. Het attest biedt zo een vorm van zekerheid aan huurders op vlak van veiligheid, gezondheid en kwaliteit.

Een conformiteitsattest aanvragen, is volledig gratis. Als verhuurder kan je op deze manier aantonen dat de woning voldoet aan kwaliteitsnormen en niet ongeschikt of onbewoonbaar is. De geldigheidsduur van het conformiteitsattest is afhankelijk van het aantal strafpunten op het technisch verslag. Telt je woning of kamer minder dan tien strafpunten, dan is het attest tien jaar geldig. Bij tien of meer strafpunten is de geldigheidsduur beperkt tot vijf jaar.

Je kan gratis een conformiteitsattest aanvragen via www.malle.be/conformiteitsattest.

Heb je nog vragen over het conformiteitsattest? In november volgt er een infoavond over conformiteitsattesten in zaal De Populier in Zandhoven. Meer details hierover vind je in de Malse Courant van november-december.

Gepubliceerd op dinsdag 10 september 2019 11.09 u.