Buurtbus klaar voor pak extra kilometers in 2019

Bij de start van het nieuwe jaar én de nieuwe legislatuur kreeg de Buurtbus een flinke poetsbeurt. De drie gemeentebesturen Malle, Zoersel en Zandhoven willen de buurtbus vanaf dit jaar immers ook inzetten om aan de algemene mobiliteitsvraag van haar burgers tegemoet te komen.

Al 74.080 kilometer
In maart 2016 startten Malle, Zandhoven, Zoersel en de provincie Antwerpen met het project van de Buurtbus. In samenwerking met de Handicar en Kina gaven ze op die manier een antwoord aan mensen met een zorg- en vervoersnood die ontstond na het wegvallen van de Belbus. De buurtbus rijdt sindsdien door de drie gemeenten. Het aantal gebruikers en gereden kilometers stijgt elk jaar. Na twee jaar staan er 74.080 kilometers op de teller. Een succes! Het kan echter nog veel beter. Te veel burgers zijn nog niet op de hoogte van alle mogelijkheden die de buurtbus biedt. Zo is de bus er niet uitsluitend voor bewoners van zorginstellingen, maar ook voor wie tijdelijk moeilijkheden ondervindt door bijvoorbeeld een ongeval. Senioren die liever wat comfortabeler reizen naar een bestemming dichtbij kunnen gebruik maken van de Buurtbus. De Buurtbus maakt deel uit van het globale personenvervoer op maat met daarnaast nog het aanbod van de Handicar en de Mindermobielencentrale.

Verbinding met openbaar vervoer
Maar er is meer! Om de mobiliteitsknoop in Vlaanderen te ontwarren, geeft de Vlaamse regering in het nieuwe mobiliteitsdecreet heel wat meer autonomie aan de lokale overheden. Een van de uitgangspunten is dat steden en gemeenten nauwer worden betrokken bij het openbaar vervoernet. Vlaanderen zal een zekere hiërarchie creëren waarin het kernnet van NMBS en De Lijn wordt aangevuld met lokale lijnen. De lokale besturen zullen het vervoer op maat, onder andere belbussen, en het leerlingenvervoer mee invulling geven. Een rol die onder andere weggelegd is voor de Buurtbus. In de toekomst zal de buurtbus bijvoorbeeld burgers uit Malle, Zandhoven en Zoersel vervoeren naar een hoofdas van de Lijn en een NMBS- station.

Gepubliceerd op vrijdag 8 maart 2019 15 u.